Altaner bygglov

Om du ska bygga en altan , en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet . Alla altaner kräver inte bygglov , endast de som kan betraktas som en tillbyggnad av huset, vilket beror på höjd och storlek. Attefallshus, friggebo altan och pool – hur vet du om du behöver bygglov för sommarens projekt?

Enkelt, vi har sammanställt en lista.

Behövs bygglov för att bygga en altan runt huset? Om inte, får man bygga hur stor altan som helst? Vi måste ha bygglov för altan ! När du inte behöver bygglov – Varberg. Cachad Man behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken.

Ska du bygga en altan , ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov.

Bostadsminister Peter Eriksson hoppas det leder till mindre krångel för kommunerna och att fler väljer grön energi. Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. En altan behöver också bygglov om . Vill du bygga en lägre altan med ett plank runt krävs det bygglov om . Om man behöver bygglov eller ej beror på höjden från mark. Det har blivit vanligt att bygga stora uterum eller glasa in befintliga altaner.

Här kan du läsa när du behöver söka bygglov för ditt altanbygge. Riktlinjerna vänder sig till dig som planerar att bygga trädäck eller altaner. Bygglov krävs inom detaljplanerat område och inom sammanhållen . Du behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. Läs mer om bygglov för altan , placering, material, altantak och inglasning av altan innan du bygger. Behöver jag söka bygglov , rivningslov eller marklov?

De flesta altaner , uteplatser och skärmtak tillhörande ett en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov. Vi vill dock ge alla rådet som planerar och bygger altan att . Du får bygga en uteplats med mur eller plank runt omkring utan bygglov , om det sker under vissa förutsättningar.

När måste jag börja bygga och hur länge gäller mitt bygglov ? För både altan , uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad. Att bygga en altan kan behöva bygglov eller anmälan, beroende på hur den ser ut och är placerad. Ta alltid reda på vad som gäller för din fastighet innan du . Hoppa till En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om.

Altaner , uterum och uteplatser.