Amakoder

PDF Cachad Liknande för målnings- beskrivningar enl. Målerisupport förenklar för dig som är beskrivare, målare eller ombud. Vi vet hur viktigt det är att snabbt kunna hitta de rätta lösningarna.

Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMA , är en serie av referensböcker som ges ut av. AMA :s texter är ordnade enligt ett system av koder och rubriker vars .

AMA består av koder , rubriker och texter kring arbetets utförande. Mall för garantiskötsel ska användas och anpassas till befintligt . AMA är endast ett referensverk till beskrivningen. Varje färg- och behandlingstyp och underlag. Målningsbehandlingar betecknas med en sju- eller åttasiffrig kod , ibland med bokstavskod.

Sjusiffrig kod avser nymålning t. Texten under respektive kod kan markeras . Dokumentet innehåller koder , rubriker och texter.

De nya AMA -mallar för måleriarbeten ansluter till AMA Hus och AMA AF 1 . APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING. Mallarna följer AF AMA 1 AMA Anläggning och AMA El 12. Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10. TK AMA , som är Trafikkontorets komplement till AMA anläggning och AMA. Text från TK AMA som finns under överordnad kod måste också skrivas in från . Handböcker, monteringsanvisningar, filmer, godkännanden, AMA -texter och CAD-ritningar.

Några av de viktigaste nyheterna i. Kod , Code, , , Translation, human translation, automatic translation. Generellt gäller AMA som minimikrav med BBV`s anvisningar som komplettering. Av fabrikat PCI, kulörer anges under aktuell kod och rubrik. VV AMA Väg : Vägverkets krav till Anläggnings AMA 98.

Som komplement till RA Anläggning finns för vissa koder även råd- och anvisningstexter. Komplett produktpärm för ISODRÄN SKIVAN. Allmän Material- och Arbetsbeskrivning koder som man har inom byggnation vad hittar man förklaringar till dem?

Schaktning ska utföras så att läggning och fogning kan utföras med gott resultat.

Under vissa AMA – koder finns även kursiverad text, vilken är en. Möjliga tillbehör och ev tillhörande AMA – koder är markerade med blå text. Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 14 .