Ankarmassa lättbetong

För att få så högt utdragsvärde som möjligt har jag sett rekommendationer om att ta upp ett. Ankarmassa ICE- ESSVE essve. ANVÄNDARGUIDE FÖR KORREKT MONTAGE AV ANKARMASSA.

Rätt monterad är ankarmassan starkare än materialet den är monterad i. Slarvigt monterad riskerar den att. Så utför du ett korrekt montage med ankarmassa – Duration: 3:31.

Den luktfria grå ankarmassan är tillverkad av vinylester och är styrenfri. Fischers ankarmassa passar alla applikationer, oavsett om det är betong, lättbetong eller murverk. Det är en hybridmassa, en tvåkomponentsmassa, som . När du behöver en riktigt stark infästning, är ankarmassa det rätta valet. För infästning av armeringsjärn.

Tänkvärt är dock att vissa material som t. Godkännandedatablad kan rekvireras från fischer Sverige AB. Fyll sedan hela perforhylsan med ankarmassa. Två komponents, högpresterande, styrenfri ankarmassa.

Grundmaterial: Betong ( lättbetong ), Betong (utan sprickor), Gipsvägg,. MT-CM ankarmassa har hög prestanda och . Tvåkomponent kemankare med kort torktid. Lättare infästningar kan göras med plastplugg.

Mapefix VE SF är en ankarmassa tillverkad av en. Förberedelse av harts för ankarmassa. Lättbetong och lättklinker kallas även Leca, Ytong,. Vi fick börja med att köpa till skruvar samt ankarmassa för lättbetong.

Om du som vi måste använda ankarmassa för skruvarna, tänk då på att . Styrenfri hybridmassa av hög kvalité. Patronen kan återanvändas genom ett enkelt byte av blandarröret. Se produktblad för härdtider och montagebeskrivning. Kontrollera mängden ankarmassa.

Används för att kunna få ett större förankringsdjup vid exempelvis lättbetong , hålsten. Kramlor kan vara särskilt bristfälliga vid bakmur av blå lättbetong.

Leave a Reply

Your email address will not be published.