Åskskydd villa

Sannolikheten att en villa skall träffas direkt av blixten är relativt liten. Vi har sammanställt färdiga paket för alla som vill ha en enkel och generell lösning för de flesta applikationer. Detta utan att ge avkall på det primära, nämligen . De flesta har inget över huvud taget.

ERBJUDANDE FRÅN LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG.

ThunderGuard åskskydd ett överspänningsskydd mot åska. Så vad behövs för att skydda en villa , lantgård eller fritidshus? Billiga åskskydd fungerar inte. Hur du bäst skyddar din villa och dina apparater mot åska. Visst är det magiskt med naturens krafter vid ett kraftigt åskväder?

Den som lämnar sin villa eller sommarstuga för en längre tid ställs alltid inför ett dilemma: bör. Det finns tre typer av åskskydd för vanliga hus.

Villa på landsbygd: Större risk. Komplett baspaket med överspänningsskydd för inkommande el och telefon. Paketen finns med och utan kapsling.

OBO TOR komplett är färdigkopplad och . Läs frågor och svar om åskskydd. Vi håller på att bygga nytt hus och tänker införskaffa åskskydd till huset från byggstart. Dina tips är väldigt värdefulla och jag ska framföra mina . Att låta installera ett åskskydd som är ordentligt jordat, är en bra idé om.

Det kombinerade grov-finskyddet BSR skall väljas om inkommande ledning till villa är en luftledning på landsbygd eller om åskledare är installerad på . Principer och beskrivningar av åskskydd. Den ena enheten (ÅSKPAKET 1) rekommenderar vi för villa och lantbruk på landsbygd. Handla ÅSKSKYDD KAPSLAT TRANSP till återförsäljarpriser hos Storel – din.

Och slår blixten ner riskerar den att slå ut dina elektronikprylar. Skydda din fastighet mot åska och överspänningar från elnätet. Visste du att elfel är en av de vanligaste brandorsakerna?

Det rör sig alltså om en friliggande villa. Med hjälp av prognoserna kan vi förbereda oss och öka personalstyrkan för att kunna ta hand om eventuella skador. Våra större ställverk har åskskydd , men om. Jag håller även på och planerar åskskyddet och jordningen av masterna på taket med hjälp av exemplen på Förenklat åskskydd för TV-antenn .