Avstånd fotplåt hängränna

Hej, jag bygger till 23kvm och har nu kommit till hängrännorna. Jag tycker att jag har fått ett för stort avstånd mellan pannan och själva rännan,. Och by The book så skall fotplåten gå minimum 10mm förbi bakkant på ränna . Cachad Låt oss titta närmare på vad fotplåt är och vad den har för funktion. Takpannan ska sticka ut ca mm över hängrännan.

Spika där bärläkt och ströläkt möts.

Avstånd att fördela = läktavstånd. Ange avstånd ovankant hängränna till underkant utkastare (mm). Lägg plåten rättvänd och skjut upp den mot fotplåten och se till att den ligger . Maxavstånden mellan rörsvepen är . Takvinklar, hängrännor , stuprör (12), Listbeslag, föns terbleck ( 12). Fotplåt FOTP (profilerad plåt).

Tänk på att du måste montera krokar för hängrännor och fotplåtar. Tvåkupigt taktegel har bygglängden ( läktavståndet ) 3mm och . Plåttak med fotränna och skyddsbeslag bakom .

Regnavvattning består av hängrännor , stuprör och en. Rännkrokarna som håller uppe hängrännan fästs på takfoten med 60. Jag satte också fasta hängrännekrokar vilket gör att hängrännan också. En fotplåt sätter man längst ner på råsponten vid takfoten. Plåtdetaljer (nederbeslag, gavel- och fotplåt , vinkelränna, stoser etc.).

Läktavstånd , överlappning och undertäckning. Gäller 2-kupiga betongtakpannor. Innan fotplåten monteras sätts rännkrokar på plats enligt montageanvisning för . Hängrännan leder sedan vidare vattnet till . Rekommenderat max avstånd för strökläkt är 6mm cc (centrum till centrum). Skapar en säker och tät övergång från takbeklädnad till hängränna. Takbrunnar ska placeras med högst ett c- avstånd av 12–m, dock minst en per.

Kontrollera och rengör takbrunnar och ev. De halvrunda hängrännorna och de runda stuprören, i kombina- tion med ett. Målning takskyd hängrännor , stuprör. Avvattningen löses via utvändiga hängrännor och stuprör som ansluts till en.

Nya hängrännor och stuprör monterades med fotplåt. Ny strö och bärlekt 25xmonteras, bärlektsavstånd enligt branschstandard vilket är mycket viktigt. Mät sedan det lodräta avståndet (L).

Montera hängrännekrokar samt fotplåt.