Avstånd plintar bärlina

Skillnad mellan bärlina och golvregel vid altanbygge. Jag ska bygga altan och vill egentligen veta avståndet mellan plintarna. Avstånd mellan bärlinorna blir med samma tabell 3 . Mät ut rätt avstånd mellan plintarna för att passa bärlinan till ditt trädäck.

För att säkerställa konstruktionens bärighet bör avståndet mellan plintarna inte överstiga. Placeringen av bärlinan anpassas så att det finns plats för golvtrall.

Allt från grundsättning, sättning av plintar , bygga regelverk, bygga altantrappa, skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke. Avståndet mellan plintarna och därmed hur många plintar du ska använda avgörs. Att om möjligt använda färre plintar och grövre bärlinor ger oftast en lägre . Bärlinor Vår altan består av plintar , stolpar, bärlinor , golvreglar och trallvirke. Golvreglarna har måtten 45x1och monteras med avståndet cc cm. Här finner du en Excel-fil (spännviddstabell) för dimensionering av bärlinor ,. Bjälklag, bärlina , altan, altanbygge, bygga altan . Plintarna är grunden för din altan.

En plintgrund är en typ av grundläggning där man gjuter eller gräver ner.

Det är viktigt att du gräver ner dem ordentligt och på rätt avstånd så att. Golvbjälkarnas dimension bestäms av avstånd mellan bärlina och . Reglarna fästs uppe på bärlinan eller på sidan med balkskor. Dessa plintar har därför ett brett avstånd mellan fästjärnen. Har någon nån länk till nån sida där det anges plintavstånd (förvisso så beror det väl på dimensionen av bärlinor )? Här beskrivs grundläggning på plintar som är en lämplig grund – läggningsmetod på. En beskrivning av detta resultat är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots.

Om du ska belasta altanen mer än normalt kan du behöva minska avståndet mellan plintar och öka . Alla reglar placeras med CC-6 dvs centrum till centrum avståndet skall vara cm. Då måste man eventuellt gräva ut och gjuta plintar eller, i vissa fall, lägga plattor. Färdiggjutna plintar med stolpskor finns att köpa från exempelvis S:t Eriks. Skornas klykor ska ha passande dimension för bärlinan.

Bärbjälkarnas dimension tillsammans med golvbjälkarnas spännvidd ger alltså avstånd mellan plintar under bärbjälke. Dimension på Spännvidd för golvbjälkar,.