Bärläkt plåttak

Fäst bärläkten med galvad spik, alternativt skruv, genom ströläkten. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du. TRPreglas enligt bild nedan.

För större plåttjocklekar kan annat . Börja med att riva bort det gamla taket, takpannor, bärläkt och ströläkt bör rivas bort.

Sopa av taket så det blir rent från löv, barr och damm. Bärläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Formel för att beräkna placering av bärläkt. I följande monteringsanvisning har.

Bäst är att noggrant undersöka vad som gäller för det plåttak som man är intresserad av. Oftast är det rekommenderat att använda en bärläkt. Dessutom så finns det många tillfällen då man vid önskan kan lägga plåttak direkt på gammalt tak av papp eller shingel, utan att använda sig av bärläkt.

Om du spikar eller skruvar måste det vara läkt. Dimension på läkt till plåttak ?

La nyss plåttak på en liten större bod men med samma uppbyggnad . Vaf bör man tänka på när man lägger plåttak? I somras lade jag plåttak på en bod som har papptak tidigare. Han tyckte det var onödigt med läkt under . Frågade en takplåtslagare om råd. Strö- och bärläkt ska minst vara mm tillsammans. Använd bärläkt ca 25xmm och ströläkt ca.

Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del tre där du ska spika strö och. Ett plåttak har många fördelar jämfört med betong- och tegeltak. Montering på papptäckt råspont.

Hänsyn måste även tas till rådande snölast vilket kan betyda att. När du skall montera Plannja Trend 4på bärläkt häftas en dämpningslist fast, mitt under varje plåt från takfot till nock. Idag ligger det ett plåttak direkt på läkt utan råspont och papp under. Jag har ett fuskbyggt garage där taket läcker. Byter man bärläkt så kan de lyftas med låga distanser, men man bör inte lägga ströläkt.

Avståndet mellan takfotsläkten och den första. Varför ska man välja ett plåttak ? Easy-Click kan monteras på bärläkt eller direkt på ett plant underlag.

På bärläkten : Fäst glidskydden på bärläkten med samma förfarande som för tegel – och betongpannor ovan.