Betongplint djup

Skulle du ändå behöva gräva djupare för att nå stabil jord fyller du helt enkelt . Grundprincipen för altanbygget är att man på betongplintarna sätter stolpar. Består jorden av grus och sten räcker det med ett djup på 50–cm, ett mått de . Ska börja bygga altan till helgen och har en fråga. Räcker det att sätta 500mm plintar eller ska man gå upp till 700mm?

Det finns all anledning att gardera sig mot eventuella tjälskador när du bygger. Det gör du lättast genom att gräva djupt och isolera. Hur djupt ska du gräva för betongplinten. Djupet på din grop för betongplinten skiljer sig lite beroende på tillämpning men det normala är att . Ofta rekommenderar man att gjuta plintar på frostfritt djup för att inte få problem med tjällyftning.

Hur djupt detta är varierar på var det är i landet . Används när man önskar ett visst mått av avväg- ning i grundkonstruktionen, där flexibilitet och hållfasthet efterfrågas. Plintarna finns i höjd och cm, med . Ok men bara man kommer ned tillräckligt djupt så fungerar det? Gör så här för att gjuta en plint. Byggnader grundläggs på ett djup där marklagren har tillräcklig bärighet och begränsade sättningar.

Där ska inte heller finnas risk för tjällyftning.