Blå brun gul grön kabel

Den sistnämnda är jor så mkt vet jag! Vit kabel har jag inte sett tidigare. De brukar väl oftast vara en blå , en brun och en gulgrön kabel. Någon som vet hur jag ska koppla? I taket finns det svart, brun , blå och gul – grön.

El-fråga – Vad är och vilken färg på kablarna?

Svart, Rö Vit – I vissa kontakter. Från sladden kommer det en blå och en brun tråd(hjärnsläpp för rätta ordet). Den enda kabel som måste ha en bestämd färg är skyddsjor som ska . Nolla är blå , jord är gul – grön och fas är normalt brun. Den grön – och gulrandiga skyddsledaren-som ska rädda liv om det blir fel-ska. Den största frågan jag har är angående kablarna.

Då jag själv inte hade några andra uppslag och då jag såg att säkringen satt på blå kabeln. De kablar som nu är monterade är blå resp.

Oftast om det inte är en äldre kabel. PE – gulgrön (jord) Förväxlar du två faser så. Ledarna är svart, brun och blå (ej vit) i 5mm. I ett lamputtag så betecknas normalt en brun trås dom tändtråd. Rö gul , grön , blå , svart, brun , grå, vit.

Elektriska kontakter och kablar ▻ Multipolkontakt. Lika enkelt som det är att dra ut kabeln ur vår nya förpackning Buddy, lika enkelt är. Idag så är jord gul – grön nolla blå direktfas brun andra färger kan. Om man drar en kabel för varje grupp till batteriet och avsäkrar varje grupp men. Färgerna på kablarna är brun och blå , vilken är plus?

Kablarna är två svarta en brun och så gulgrön randig. Gulgrön är alltid jordledning och får aldrig användas till något annat. Om det inte är en trappströmbrytare som satt där innan, går den bruna och vita till.

Blå och brun spelar ingen roll där du kopplar in strömmen. Utan skyddsledare: 2-ledare: blå , brun. Den blåa kabeln är 0-ledaren eller neutral.

Vi reserverar oss för förändringar tillföljd av . Felaktig montering medför livsfara.