Blindbotten material

Det traditionella materialet till blindbotten är massiva bräder med vindtät papp ovanpå. Blindbotten kan bestå av olika material , såsom olika typer av träfiberskiva likt masonit . Tidigare har man använt mer klassiska material som trossbotten som ska isolera bort värme, fukt och ljud. Vad ska man välja som blindbotten ? Välja material till blindbotten.

Liknande Skivan är ett mycket bättre val för blindbotten än den traditionella.

Monteras som blindbotten mellan golvbjälklagets reglar eller som skruvas från undersidan. Bland annat har blindbotten oftast en kall yta. Städa bort allt organiskt material , exempelvis lösa träbitar. Spika fast reglar för blindbotten och lägg dit en. Ta bort blindbotten och befintlig isolering.

Val av material till trossbotten och innerväggar. Material såsom plywood och spånskivor erbjuder näring till mögel och om luftfuktigheten är tillräckligt hög. Om man väljer ett material som släpper igenom vatten måste man.

Som vindskiva och bära upp isoleringsmaterial.

Spika först ett trossbottenstöd på undersidan av . Material med ljudisolerade egenskaper kunde tidigare bestå av kolstybb, sand eller torkad lera. Det är inte ovanligt att det växer. I trossbotten är oftast el- och vvs-installationer lagda, även . Utrymmet mellan blindbotten och golvet fylldes med isolering.

Exempelvis är asfaltimpregnerad träfiberskiva ett material som ofta drabbas vid. Detta leder till uppfuktning av konstruktionsmaterial, t ex blindbotten och syll, . Idag torkas mycket material och stora värden sparas. Rensa bort allt organiskt material som trärester och liknande. Ligger byggnaden vindskyddat eller blindbotten är belägen nära markytan bör . Om det finns organiskt material från bygget kvarlämnat på marken, exem- pelvis papper och trä, riskerar detta att angripas av mögel eller röta som . Nedre delar av golvbjälkar har förstörts så att undersidan av bjälklaget ( blindbotten ) . Orsakerna är bland annat användning av felaktiga byggmetoder och material , påskyndade byggprocesser där byggfukten inte tillåts torka ut och en ökad alstring . Den kapillära stighöjden beror på hur finkornigt materialet är mellan. I en del grunder kan även avsevärda mängder kondens falla ut på blindbotten.

Nu används oftare träfiberskivor eller lamellskivor. Här kan du klicka på det som du letar efter. Dessa material har inte en lika bra .

Du kan när som helst rensa ditt urval . Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen .