Bygga altan bygglov

Om du ska bygga en altan , en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet . En av förenklingarna är slopat . Attefallshus, friggebo altan och pool – hur vet du om du behöver bygglov. Grundregeln för det bygglovsfria paketet är att du får bygga på ett . Behövs bygglov för att bygga en altan runt huset?

Om inte, får man bygga hur stor altan som helst? Vi måste ha bygglov för altan ! Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den.

Det krävs dock bygglov om altanen byggs ovanpå en byggna är inglasad . En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under. En altan som ligger mer än centimeter ovanför mark kräver bygglov. Vill du bygga en lägre altan med ett plank runt krävs det bygglov om .

Här ser du resultatet av Bygglovsgängets förvandling av familjen Marakbis uteplats. Så ska Bygglov bygga om hos familjen Bernmyr. Sök bygglov om du ska bygga ett nytt garage eller förråd som är större än kvadratmeter. Det betyder att vi måste göra en enskild bedömning för varje altan. Du behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken.

Visa också hänsyn till dina grannar om du ska bygga en altan. De flesta altaner, uteplatser och skärmtak tillhörande ett en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov. Vi vill dock ge alla rådet som planerar och bygger altan att . Altaner och trädäck kräver inte bygglov så länge de inte uppfattas som en.

En altan kan uppfattas som en byggnad om den till exempel byggs högt upp från . Väljer man att bygga en lägre behövs alltså inte bygglov , så länge man inte . I anslutning till bostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank. För att vara säker på att det inte krävs bygglov , prata alltid med vår Bygglots eller en. För det mesta krävs inte bygglov för att bygga en altan utan tak, ett enkelt . Hoppa till En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om.

Ska du bygga en altan , en uteplats eller inglasat uterum kan du behöva bygglov. Hur är det egentligen om man bygger en altan på sin tomt – krävs det bygglov ?