Bygglov för inglasning av befintlig altan

Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad. Inglasning av en uteplats under ett befintligt tak kräver oftast bygglov. Inom detaljplanerat område så krävs det alltid bygglov för att glasa in. Du som vill bygga ett inglasat uterum ska ansöka om bygglov.

Har du en befintlig altan som du vill glasa in krävs det bygglov. Läs vår stora guide om materialval, bygglov , lagar, regler m.

Om du redan har en befintlig altan så kan du bygga en inglasning ovanpå den. Lagar, regler, tips och bra länkar för att ditt bygglov uterum skall gå så snabbt och. Tänk på att om du vill riva en befintlig byggnad för att kunna.

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den. Exempel på kontrollplan för inglasning av befintlig altan eller balkong. En uteplats kan bestå av altan , skärmtak och inglasade väggar. Altan är kvm och tak är kvm.

Jag har en altan som har ett tak som är fäst på min hus.

Hur mycket det kostar att söka bygglov varierar kraftigt. Jag har fått ett negativt förhandsbesked på min bygglovsansökan för att glasa in 25kvm uterum på befintlig altan baserad på att uterummet till . Ett inglasat uterum eller en inglasning av en befintlig altan ses som en . Planerar du att bygga en ny uteplats eller altan , bygga in eller sätta tak på en befintlig uteplats eller altan ? Willab Garden har samlat all information om regler för uterum bygglov här. Om du ska glasa in en altan , veranda eller balkong behöver du ett bygglov. I den här guiden beskriver vi hur du går tillväga för att söka bygglov och vilka . Fasadritningar, visa befintlig byggnad samt uterummet.

Här kan du se om det du tänker göra kräver bygglov. Vi förklarar även en del andra begrepp. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett användbart. Byter du ut en befintlig braskamin krävs ingen ny anmälan om du ansluter till . Utan bygglov blir även en enkel inglasning och takläggning av altanen ett svartbygge som kan få till följd att. Res också hörnstolparna mot befintlig byggnad.

Bygglov krävs oavsett om din altan byggts enligt de bygglovbefirade åtgärderna eller inte, det vill . LÄS OKSÅ: Tips när du ska inreda din altan. I båda fallen krävs bygglov och bygganmälan.

Om du vill glasa in en befintlig uteplats ska du ansöka om bygglov. När du ska bygga ett nytt inglasat uterum behöver du oftast ansöka om bygglov. Sök bygglov om du ska glasa in din befintliga altan eller balkong. Inglasning räknas som en tillbyggna eftersom inglasningen ökar byggnadens volym.

Men kom ihåg att det inglasade uterummet räknas som en tillbyggnad och att du. Kommunen tar ut avgift för behandling av bygglov , anmälan, beslut om startbesked och slutbesked. Om du bor utanför detaljplanelagt område kan du få göra t. Kontakta oss på Bygglovenheten för mer information. En altan som är en tillbyggnad eller väsentligt ändrar byggnadens fasad kräver bygglov.

Om du ska bygga en altan med exempelvis trädäck kan du behöva bygglov. Det krävs alltid bygglov för att bygga en balkong eller utöka en befintlig balkong.