Dagvattenbrunn med sandfång och vattenlås

Dagvattenbrunnar omfattar brunnar med inbyggt. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn och avleder anslutna ledningars vatten till dagvattenledningen. Dag- och dränvattenbrunnarna levereras med eller utan vattenlås och med eller utan sandfång. Inklusive teleskop- betäckning. Med muff för stigarrör 4mm inkl.

Bottendel med sandfång kan förses med insatsvattenlås.

Polar dräneringsbrunn utan vattenlås , sandfång l – inklusive manschett. Hit leds dagvatten och dräneringsvatten och . En brunn av miljövänlig och återvinningsbar PP plast avsedd för dränerings- eller dagvatten. Brunnen är av dubbelvägsrör vilket gör den motståndskraftig mot . Faktisk fraktkostnad debiteras vid leverans med externt fraktbolag.

De kräver sandfång och vattenlås innan anslutningen. Vid omläggning av dagvatten ska en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång placeras inne på fastigheten. Dimensionen på dagvattenbrunnen bör vara . Läs om dagvatten, dagvattenbrunnar och sjunkbrunnar.

Levereras med teleskopmanschett. Stuprör och dräneringsledningar som ansluts till anläggningsbolagets dagvattennät ska vara kopplade via en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång. Nedstigningsbrunn med sandfång kan utföras vid speciella behov. Självrensningsbrunn för dagvatten. Polar PP dagvattenbrunn Ø40 utan vattenlås , sandfång liter, inkl.

Avloppssystem med självfall, brunnar och dagvattenbrunnar med sandfång. Om dagvattenbrunnen ansluts till avloppsnätet för spillvatten måste ett vattenlås. Vattenlås , som bara tillförs mycket små.

Sandfång ska rensas med fasta intervall,. Komplett med stigarör samt körbar teleskopbeteckning med låsbart tätt lock. Om dagvatten ska kopplas till kommunens dagvattennät fordras dagvattenbrunn med sandfång och vattenlås. En bild av en dagvattenbrunn med sandfång och även vattenlås. Dränbrunnar bör inte förses med vattenlås , eftersom risken för igensättning . VUK1Väggvattenutkastare för kallt vatten.

Se vårt produktblad på terrassbrunnar.