Energimätare din

Ok mätare men synd bara att siffrorna inte syns om mätaren placeras under ögonhöjd. GARO har ett brett utbud av energimätare anpassade för DIN -montage. Från 1- fas direktmätare med mätning upp till 45A till 3-fas trafomätare som klarar en . Elvaco levererar DIN -monterade elmätare från ABB.

Display med visning av total förbrukning, momentan förbrukning, ström och fasspänning.

Till dessa mätare har Elvaco utvecklat CMeX2 en M-Bus kommunikationsmodul. Skulle vilja få god koll på min värmepump. Energimätare som sparar energi. Elektroniska energimätare – moduls = mm för strömstyrkor 32A, används för att. EMDIN är en kompakt, moduler bre elmätare som är enkel att installera och inte behöver någon programmering alls.

Nästan alla våra mätare fjärravläses för att avläsa din förbrukning. Alla mätare finns med inbyggd kommunikationsmodul för M-bus.

M-Bus- eller Modbus- eller Ethernet-moduler. Trefasströmmätare för DIN -skenor NOVA 80A. Ett komplett erbjudande av normprodukter. Varje dag ställs yrkesmän inför utmaningen att tillhandahålla den bästa lösningen för att skydda . Här hittar du manualen till din elmätare om du tillhör Skellefteå Krafts nätområde. Håll koll på dina el-kostnader med denna mätare för att se energiförbrukningen och kostnaden för nätanslutna apparater.

Med Hagers två varianter av MID-godkända energimätare är det godkänt att debitera hushåll, kommersiella fastigheter och små industrier. Kommunicerbar enkel energimätare EMDIN. EMDIN är en kompakt elmätare anpassad för att mäta ström upp till 32A. Din elmätare registrerar din elförbrukning.

Data från mätaren skickas automatiskt till Mälarenergi. Kompakt energimätare med display för DIN -skena. Tack vare elmätaren vet vi hur mycket el du använder. Vi läser av mätaren automatiskt och på fakturan ser du din faktiska elanvändning. HomeControl Elmätare – Håll koll på din strömförbrukning med HomeControl elmätare.

Ta till åtgärder för att minska förbrukningen och bli mer miljövänlig.

Bättre kontroll leder ofta till stora energibesparingar. Carlo Gavazzi debiteringsgodkänd elmätare, EM 2 trafomätning (5A), 3-fas med RS4modbus utgång. Vill du ha tillträde dit kontaktar du din fastighetsägare. DIN -skenmonterade trefas energimätare för övervakning av distributionspaneler .