Enkelfasspont 22×145

Se hur den ser ut på vår fasadguide. Enkelfassponten bör användas liggande. Profilen enkelfasspont kännetecknas genom att brädan på ena långsidan är fasad ner emot sponten och på den andra sidan är rak.

Profiltjocklek notsida 4-mm varierar beroende på måttet av notbredden 6-mm, det vill säga att för varje 1 . Jag har både stående och liggande enkelfasspont från Beijer, grundmåla på garaget jag bygger. Hyvlat av råvaror från Norrland med erkänt bra kvalitet. Eftersom omsättningshastigheten på. En obehandlad enkelfasspont för den som vill göra målningsarbetet själv.

Varugruppsnamn BK0 Ytterpanelbräder. Panelen har en finsågad framsida med mycket god vidhäftning. Dubbelfasspont 22x1Grundmålad. Fjällpanel 22x1alt 22x1Prisexempel: Byte från std panel hustyp Tranan: 5. Liggande träpanel, enkelfasspont 22x1av finsågad gran enl. Ytterväggspanelen är en enkelfasspont 22x1gran.

Dock är markerade väggar förstärkta med. X1FALS SPÅRPANEL GRMÅL MED FASAD. Vanliga profiler och dimensioner. Normala virkeslängder (meter ). Alla längder finns inte alltid i . Här har ni då 22x1dubbelfasspont från Moelven och fönster från Elite outline.

En väggyta på mska kläs med en lockpanel, bottenbräda 22x1och lockbräda 22×120. GRUNDMÅLAD LJUSGRÅ ENKELFASSPONT. Utvändiga paneler – lagervaror. Biladpanel 22x1mm 16kr 2100.