Fackverksstolpe

Resning av provisorisk fackverksmast vid rundradiostationen. Men dä ble allt Gryt-Nisch, sÖm vannt lell. Hon var blon och hade et par stora blå.

Stolpkonstruktion eller fackverksmast med påmonterade skylt/skyltar. Möjlighet finns att montera ljusramp i ovankant för belysning ( Slimline). Arbetet utgöres af delar, innehållande 20trädsnitt af den mäst sorgfälliga exsekution samt 1Stålgravyrer af de bästa artister.

Resning av provisorisk fackverksmast vid rundradiostationen. Sköns ålderdomshem i Birsta, tidigare kallat fattiggård. Herr Agust lÖvd Öss, att den sÖm åt mäst skull få e kron tå’n å vi fresst på så gött vi kunn.

Men dä ble allt Gryt-Nisch, sÖm vannt lell. Herr Agust lÖvd Öss, att den sÖm åt mäst skull få e kron tå’n å vi fresst på så gött vi kunn. Men dä ble allt Gryt-Nisch, sÖm vannt lell. Nog är det två, som mäst mig vinna, Den ena blonde och en brunette.

Hon var blon och hade et par stora blå. Elmril ‘âtskilliga händelseî* förebâdade Stora för ändringar hos de folkslag, der bokliga kon-Ster mäst тат Бог, förespädde’ man sig dock ett ostördt lugn i . Släkternas Wapn och Ctamtafi r,och söljer han mäst peringstöld uti de gamla ramüie Nmm lx utdöda äro . Ehuru åtskilliga händelser förebådade stora förändringar hos de folkslag, der bokliga konster mäst varit i flor, förespådde man sig dock ett ostördt lugn i Norden , .