Färg med kvistlack

Den spärrar även kvistgenomslag och kan därför användas istället för kvistlack. Eftersom färgen är gjord på isoparrafin har den också fördelen av att vara . Mattslipa blanka alkydmålade ytor. Måla med roller, pensel eller (efter förtunning) med spruta. Ett skikt är oftast tillräckligt, .

Vit kvistlack är både isolerande och kan användas till färdigmålning. Men vad ska vi använda för färg sen? Du behöver inte använda kvistlack före behandling med Tak- och Panelvitt. Produkten ger gammal och gulnad. Lasyr – Herdins Tak- och Panelvitt.

Se mer av vårt utbud av inomhusfärg! Vattenbaserad kvistlack för behandling av kvistar på obehandlat trä, inom- och utomhus.

Minskar risken för missfärgning och e. Måste vi använda kvistlack (Shellack) innan vi går på med lämplig vit färg ? Den innehåller en kvistlack och lite epoxiharts som isolerar mot. Vattenburen kvistlack som rekommenderas för användning på obehandlat trä inomhus. Kvistlacken används för att minska genomslaget från kvistar. Att pytsa på lite färg här och var känns kanske som en enkel match. På trärent virke behandlas alla kvistar med kvistlack.

Om man skall måla så att det täcker behöver man visst någon kvistlack före färgen ? Rekommenderas att måla ALLT som skall täckas med . Se till att du förbereder ordentligt genom att slipa bort gammal färg , täta sprickor med spackel och täcka för lister och golv med täckpapp. Minimerar risk för genomslag och missfärgningar. Extremt snabbtorkande kvistlack.

Används också för att spärra genomblödningar . Färgskikt kan vid slipning eller behandling . B-I-N Kvist och isoleringsgrundfärg.

Färgen andas och ger ett harmoniskt. Består av etylalkohol, schellack och träharts. Spärrfärgen minskar risken för genomslag av trähartser vid målning av paneltak.

För att timret ska kunna ”andas” vill vi ha en diffusionsöppen färg dessutom vill vi ha en matt avtorkningsbar yta.