Fjällpanel grundmålad

Obehandlad ytterpanel av gran för liggande träfasad. XL bygg kan inte skaffa vart ska jag vända mig. Varugruppsnamn BK0 Ytterpanelbräder – Behandlad. Fjällpanel är en enkelfalsad panel men med triangulärt tvärsnitt.

En ytterpanel skall alltid vara minst grundmålad innan montering.

För att du ska få en riktigt heltäckande grundmålning bör din panel alltid grundmålas. Exempel på liggande paneler är enkelfas, fjällpanel och stockpanel. En omålad fasad kan snabbt bli infekterad med svampsporer som sedan lätt tränger igenom färgskiktet.

För bästa vidhäftningsförmåga, vänd d. Panelen har legat strölagt tills häromdagen. G, FJÄLLPANEL ,Målad – LP, C, 51 LP. Liggande panel som är utformad för att efterlikna en gammal .

Hattprofil 22xgrundmålad Norrlan Hattprofil 22xobehandlad Norrlan Fasad Ribb 22xgrundmålad. All utvändig panel erbjuds grundmålad om så önskas. Den är då målad med linoljebaserad alkydgrundfärg alternativt slamfärg. Samtliga färger är godkända enl . Panelbrädor finns att köpa helt obehandlade eller grundmålade.

En viktig fördel med fabriksmålad panel är . Du väljer någon av våra fyra standardfärger, eller en egen valfri kulör. Ska byta fasaden och tänkte grundmåla bräderna innan jag spikar upp dem. Frågan är bara, ska man måla båda sidorna på brädorna? Nu är den nya fjällpanelen på plats!

Det visade sig gå åt ytterligare en bräda och den var inte grundmålad ännu så den spikas upp imorgon. Grundmåla först med träskyddsmedel, till exempel penetre-. Vid grundmålning för slamfärg eller linoljefärg, följ färgtillverkarens anvisningar. Det omålade träet behöver oljas ordentligt först, för att sedan grundmålas med en särskilt akrylatfärg, tillverkad för just grundning.

Ett alternativt är att grundmåla.

Industriellt grundmålad panel bör ha en skikttjocklek, det vill säga pålagd mängd. Med grundmålad panel från fabrik ger du din fasad den bästa starten. Kanterna och faserna är rillade.