Foam eller lumppapp

Vad är bäst att lägga under golvet, är det lumppappen eller foamen? Byggmax foam eller grålumppapp? Cachad Vid nybyggnation eller större renovering lägger man golv som sista moment,.

På stumt underlag kan man välja underlagsfoam eller lumppapp , för att dämpa. Ett alternativ är annars att lägga lumppapp , filt eller foam under själva golvet ovanpå underlagsgolvet för att minska knarr och ojämnheter. Foam används oftast på hårda golv typ betong eller flytspacklade golv.

Har du ex plastmatta som ligger där det nya golvet ligger rekomenderar ja lumppappen. Vi rekommenderar grålumpapp eller max. Har man ett bra undergolv ligger golvet fastare mot en grålumpapp och . Se fullständig produktbeskrivning.

PDF Byggvarudeklaration Lumppapp. En gemensam fördel med golvskivor av tunna laminatskivor eller träfanérgolv är. Vanligen rekommenderas foam eller grålumppapp. Papp är lämpligt på golvvärme eftersom den isolerar sämre, men har dock inte samma stegljudsdämpning .

När plasten är på plats läggs lumppapp eller foam ut, dessa material har båda. Annars kan du spika rote (råspont) 22×1mm, eller 22×mm, . På stumma underlag väljer du underlagsfoam eller lumppapp för att dämpa . Detta kallas underlagsfoam och köps oftast tillsammans med golvet. Då är vi av olika åsikt gällande huruvida det är svårare eller ej. Kährs Tuplex eller grålump- papp.

Vid nominellt krav på stegljudsdämpning, kontakta ljudexpert. I långsmala rum läggs bräderna i . Betongplatta med ingjuten golvvärme. Golvläggning av Agero – laminat eller parkett. Underlaget kan vara golv-spånskiva, betongplatta eller ett undergolv av trä.

För att förhindra klapperljud används underlagsfoam eller lumppapp för . Golvvärmen täcks först med ångspärr (ålders- beständig plast) enligt golvfabrikantens anvis- ningar och därefter med lumppapp eller cellfoam. Jag ska nu lägga in träparkett på spånskivan och undrar om jag ska ha foam eller lumppapp under. På sviktande underlag som linoleum ska du använda lumppapp.

Ska jag lägga en fuktspärr under parketten . Ett massivt trägolv från Moelven är enkelt att lägga.

Beroende på underlag kan det skruvas eller limmas. För att slutresultatet skall bli bra är det viktigt att .