Fuktkvot i trä

Fuktkvot är ett enkelt sätt att avgöra hur hög . Sambandet mellan virkets jämviktsfuktkvot och den relativa . Kan ju inte tänka mig att de flesta hus ska ha en fuktkvot på ? En fuktkvot på i trä motsvarar en relativ luftfuktighet på och där . Med träkunskap kan problem med trävirke före, under och efter bygget lätt elimineras.

Mätinstrumentet korrigerar för temperatur och har inbyggd kalibreringskurva för furu och gran. Värdet som instrumentet visar är fuktkvot. Förutom fukt och temperatur, är tiden en kritisk faktor för mikrobiell tillväxt.

Utsätts konstruktionen för en för hög fuktbelastning under en längre tid kan trä och andra organiska material börja brytas ner. Här tipsar vi om hur du går tillväga för att utföra fuktmätning och ha. Metoden går ut på att man med ett handinstrument mäter den elektriska . Vi hjälper dig att mäta fuktkvot och luftfuktighet oavsett vilken typ av lokal det gäller.

Trä som ska användas synligt inomhus, till exempel lister, panelbräder och.

Om så erfordras gör en riktig mätning för att bestämma det absoluta fuktvärdet. Standarden beskriver även ett virkespartis tillåtna . Dessutom kan inbyggd fukt vandra mellan in- och utsida på en konstruktion beroende på. För yttertak och fasader är det främst trä – och träbaserade material i . I bla HusAMA finns fuktkvoter angivna när trä kan målas och när det är risk för mögel. Mätmetoder för fuktrelaterade dimensionsförändringar hos trä och deras användbarhet, med två fallstudier inom konservering m. Trä kan skyddas på flera olika sätt, genom att doppas, bestrykas eller.

Det kan också finnas skäl att använda impregnerat virke även om fuktkvoten är låg. Och eftersom trä består av ungefär procent vatten måste den alltså torka länge. För att rötsvampar ska kunna bryta ner . I nuläget beskrivs målfuktkvot som en högsta tillåten fuktkvot, vilket är felaktigt då det är ett. I trä återger dessa fuktmätare fuktkvoten i H2O.

Oförstörande fuktindikering – Man lägger helt enkelt instrumentet mot det materialet som man vill undersöka, . Med en fuktmätare för trä kan dessa problem enkelt undvikas. Minimätare för fukt och temperaturLäs mer. Professionell fukt- och temperaturmätare med.

Inbyggnad av trä , gips mineralull och andra fuktkänsliga material. Om du behöver hjälp att välja rätt mätare för dina behov är du välkommen att . Att inte måla på fuktigt trä är ju viktigt, med en fuktmätare är du på den säkra sidan.