Fuktkvot virke

Vid en och samma RF ökar fuktkvoten med ökad temperatur. Kurvan får olika utseende vid fuktavgivning, desorptionsisoterm, och fuktupptagning, . För virke anges fuktnivåer oftast med hjälp av begreppet fuktkvot. För omvandling av några värden på relativ luftfuktighet till motsvarande fuktkvot hos virket – se . Vid besiktning mäter man fuktkvot för att för en uppfattning om hur grunden mår.

Att veta fuktkvoten hos det virke som man tänker använda till möbler eller snickerier är av största vikt.

Felaktig fuktkvot kan förstöra även det bästa . Tänker främst på råspontade väggare (insida). Fuktkvot som ger risk för mögel? Upptäcka fuktskador som amatör?

Cachad Liknande arbetsplatser. Den beskriver trämaterialet och förutsättningar för att mäta träets fuktkvot , fukt – kvotskrav vid beställning, mottagningskontroll, hantering av virket. För alla mätningar där virke skall byggas in gäller ”tätt hus ”. Efter torkning av virke till snickeritorra fuktkvoter skall virket fuktkvotutjämnas.

Detta för att undvika problemet med kupat och formförämndrat virke vid sågning.

Rått virke innehåller en stor mängd vatten. De vanligaste är fuktkvot och fukthalt. Metoden går ut på att man med ett handinstrument mäter den elektriska . Förutom fukt och temperatur, är tiden en kritisk faktor för mikrobiell tillväxt. Virke som smutsas med jord löper större risk att alstra elak lukt än rent virke. Allt du behöver veta om fukt och fuktskador.

En fuktkvot på betyder att ett kilo trä innehåller 2gram vatten. Hoppa till Mätning av fuktkvot – Vid mottagning av virke ska stickprov på ett antal virkesstycken ske. AMA Hus enats om följande rekommendation avseende fukt. Nyckelord: Fukt , konstruktionsvirke, mögel, relativfuktighet och lagring.

Mätmetoder för fuktrelaterade dimensionsförändringar hos trä och deras användbarhet, med två fallstudier inom konservering m. I nuläget beskrivs målfuktkvot som en högsta tillåten fuktkvot , vilket är felaktigt då det är. Impregnerat virke kostar alltid lite mer än det som inte fått något skydd. När virke från barrträd torkat till har det krympt en gång. För att detta virke ska kunna lagras utan kvalitetsförluster torkas det till under fuktkvot.

Otorkat virke angrips förr eller senare av mögel, blånad eller röta. Instrumentet reagerar på metall, stor risk för höga värden och feltolkning.