Hållfasthet fingerskarvat virke

Till bärande konstruktioner ska hållfasthetssorterat virke användas. Fingrarna är då kortare och syns på flatsidan . Direkt från produktionen kan vi även ta fram exaktkapade . För varje hållfasthetsklass anges förutom hållfasthetsvärden också. Fingerskarvat konstruktionsvirke Funktions- och produktionskrav (SS-EN 385).

Sortering av virke är en generell handelssortering. C– Chänförs fingerskarvat konstruktionsvirke som tillverkas och . Efter flera års målinriktat utvecklingsarbete har vi den erfarenhet och det tekniska kunnande som krävs för att tillverka fingerskarvat hållfasthetssorterat. Tidningen ges ut på svenska och . Furu och gran till byggnadsvirke torkas efter sågning till cirka.

Virket är då ofta fingerskarvat. Limträ är också starkare än konstruktionsvirke.

Observera hållfasthetsklassen och att virket är stämplat med Keller C24. Längre virkerlängder finns ibland också som fingerskarvat virke. Dessa nationella bedömningsgrunder fastställer hållfasthetsegenskaperna och tillverkningskraven för fingerskarvat konstruktionsvirke och massivt . Reglar stämplade Cär hållfasthetssorterade och skall användas i . Tillverkningsstandard är hållfasthetsklass GLför limträ.

Hållfastighetssorterat kontruktionsvirke. Förstudie av impregnerbarhet av fingerskarvat virke …10. Se paketspecifikation gällande träslag, hållfasthetsklass.

Den karakteristiska hållfastheten dividerad med. Certifikat Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Intyg fingerskarvat konstruktionsvirke.

Prestandadeklaration fingerskarvat konstruktionsvirke. Många av våra kunder är hustillverkare och takstolsfabriker. Konstruktionsskiss och minimikrav på hållfasthet för fågeltorn. Rotstock av tall – Hur blir den framtida virkeskvaliten ?

Det jag hört är att fingerskarvat virke gör att efterfrågan av högkvalitativt virke minskar. Om du behöver stora panellängder bör du använda fingerskarvat virke. I annat fall finns det stor risk att omålade partier framträder när virket krymper.