Hur stor altan får man bygga utan bygglov

Om du ska bygga en altan , en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Men det finns undantag från bygglovsplikt om altanen räknas som en.

Behövs bygglov för att bygga en altan runt huset? Om inte, får man bygga hur stor altan som helst? Vi måste ha bygglov för altan !

Bygglov eller inte – vi har svaren! Attefallshus, friggebo altan och pool – hur vet du om du behöver bygglov för. Du får utan bygglov göra högst en tillbyggna som inte har större. Funderar du på att bygga altan , men är. Med de nya bygglovsreglerna kan du få upp till extra kvm utan.

Ska du bygga en altan , ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Här kan du läsa om vad du får göra utan bygglov. Man behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken.

Willab Garden har samlat all information om regler för uterum bygglov här.

Grannarna har kanske synpunkter på hur du tänker placera ditt växthus. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. Det här får du göra utan bygglov. Du kan behöva bygglov för att uppföra en altan.

Den totala byggarean av alla friggebodar på tomten utan krav på bygglov , får inte. Tänk på att du ansvarar för hur poolen sköts, till exempel när du ska byta vatten. För att kunna bygga krävs normalt att man ansöker om bygglov eller gör en. I anslutning till bostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank.

Om du planerar att bygga en mycket stor altan eller bygga altanen högre än . Alla vill ha en stor altan , men glöm inte bort att det ska bli ett hus med. Vill du bygga en lägre altan med ett plank runt krävs det bygglov om . Nu är det alltså möjligt att bygga uterum utan bygglov , men processen är. Hur snabbt du kan få besked på din bygganmälan beror på ett flertal faktorer så . Har tänkt bygga en altan på vår baksida, med en nersänkt pool. Hur stor tror ni att risken är att man åker på att någon kollar upp det.

Nu vill jag inte uppmana någon att bygga utan bygglov , men gör man det och det . Du får bygga flera attefallshus, men den sammanlagda arean för alla. Om du har en- eller tvåbostadshus får du bygga en del utan lov.

För det mesta krävs inte bygglov för att bygga en altan utan tak, ett enkelt däck,. Planerar du att bygga en ny uteplats eller altan , bygga in eller sätta tak på en befintlig. Men den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten, utan . När vi får veta att du byggt utan bygglov begär vi in en skriftlig förklaring till varför. Med hjälp av Boverkets guide kan du räkna ut hur stor sanktionsavgiften är.

En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än meter från. I bostadshusets omedelbara närhet får man sätta upp högst två fristående. Utan bygglov kan du uppföra en låg altan , där altangolvet inte någonstans ligger högre än 6. En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om. Hur ofta besöker du vår webbplats? Om du inte önska bli kontaktad så klicka bara på Nästa så fortsätter enkäten som vanligt.

Email: Hur identifierar du dig? Vissa åtgärder är inte bygglovspliktiga, men däremot anmälningspliktiga, såsom anmälan. Murar och plank som är lägre än meter får byggas vid uteplatsen.

Undantag, då det blir krav på bygglov även för altan och veranda:.