Idegran beskärning

Alla skadade och döda grenar och . Thuja, idegran och gran ger fina häckar och måste hållas efter årligen. Detta gäller som regel för alla olika typer av barrväxter förutom idegran vilken du kan beskära mer ingående. Idegran “förlåter” hård beskärning. Har du exempelvis häck av typen .

Skötsel: Som häck behöver idegran klippas två gånger per år för ett prydligt utseende. Som friväxande behöver den inte beskäras alls, men kan . Vill ni sänka höjden eller glesa ut den? Båda alternativen går bra, men. Tät, vintergrön barrväxt som tål hård beskärning.

Sorten är steril och får inga, eller mycket få bär. Taxus baccata är långlivad och tål hård beskärning , även efter lång tid.

Den är verkligen vacker med sin . Vi har nu planterat en häck med hybrididegran (taxus hillii). Vilken tid på året gör man isåfall detta? Dessa skott kan nyttjas vid beskärning av odlade former där man kan forma . Generellt beskärs idegranen två gånger per år för att skapa en trevlig tät fyrkantig häck.

Barrväxter beskär man lämpligast under sommaren. Många av växterna är 3år gamla. Juniperus och Pinus kan man beskära för att få en önskad form. Nu är precis rätta tiden att beskära en del av de vintergröna växterna. Taxus eller idegran är den växt som tål beskärning allra bäst.

Arborister kapar och stöttar för att de ska leva ännu längre. Hybrididegranen är en häckväxt som passar. Vi rekommenderar särskilt avenbok, fröförökad blodbok, liguster, idegran och lärk. Kaprifol (klängande arter och sorter).

Taxus) är den som klarar mest skugga.

September är en idealisk beskärningstid för häckar av gran, tuja och idegran. Vid beskärningen skall bara nya grenar klippas, för att så många knoppar som . Buskar med barr, som gran och tall, är undantag. De har svårt att skjuta nya skott på gammal ved. Policydokumentet ”Principer för beskärning ” är framtaget på uppdrag av gatukontorets. Därför beskär man de nya skotten.

Man kan beskära både bladverk, grenverk och rotsystem och vi börjar. Generellt sett så bryter inte barrväxter (utom lärk och idegran ) på bar . Friväxande idegran och rododendron som blivit för vid tål beskärning bra och kan. Då kan det vara läge att klippa dem.

Häckar kan beskäras vid många olika tidpunkter och på olika sätt. Beskärning Beskärning sker på försommaren.