Isolera sockel ovan mark

Fasaden på huset är puts med mexisten ovanpå, vilket gör att fasaden . Isolering av betongvägg ovan mark ! Linda och Niklas,rh:lindaochniklas. Källarvägg – Finnfoam,rh:finnfoam. Tilläggsisolering av källaryttermur?

Rapportera en annan bild Rapportera den stötande bilden.

Ovanför markytan putsas Finnfoam-skivan enligt putstillverkarnas anvisningar. Den del av isoleringen som är ovan jord bör alltid fästas tätt mot sockeln med . ISOVERs konstruktionslösningar för grun platta på mark, varmgrund och källare. I samband med val av isoleringslösning ska lämplig sockellösning väljas.

GB:Konstruktionslösning för utvändigt isolerad källarvägg ovan mark med . När du bestämt dig för att isolera med Sundolitt så ska du jämföra med andra isolermaterial. Socklar och källarytterväggar behöver. Jag isolerade del del av mitt hus som hade leka grund med EPS cellplast (vita modellen).

Limmades med PU skum och plastspik och putsades . En vanlig källarvägg går upp en bit ovan mark för att man ska få plats med några . Nertill skall fuktskyddet kompletteras med asfaltstrykning eller membranisolering. Betongväggar måste isoleras ovan mark. Utsidan av sockel skall fuktskyddas t . Använd då Weber Sockelsystem med cellplast isolering , mineralull ska aldrig.

Genom att använda Platon Sockelisolering kan du också dra upp System. Pordrän är avsedd som fuktskyd dränering och värmeisolering mellan källarvägg och omgivande. Pordrän på sockel ovan mark skall alltid fästas mekaniskt . ISODRÄN SKIVAN ersätter makadam och traditionell isolering under källargolvet. Hur gör man med isolering ovan mark ? Vi hoppas att ”Att tilläggsisolera hus” hjälper dig att isolera ditt hus rätt, med besparingar för både miljön.

Hitta produkter och information för isolering av platte på mark. Genom att isolera marken utmed sockeln minskas värmeförlusterna genom betongplattan. I hörn ökas bredden enligt skissen ovan.