Krypgrund fukt

I så fall finns anledning att vara lite extra uppmärksam. Många hus med konstruktionen får nämligen allvarliga . Krypgrunden är ett ventilerat utrymme mellan marken och husets golvbjälklag. Ungefär varannan krypgrund drabbas av fukt – och mögelskador.

En krypgrund kan få problem med fukt. Svaren här ges mer generellt och baseras på adekvat .

Med krypgrund avses ett grundläggningssätt där huset vilar på låga grundmurar så att det bildas ett hålrum under huset. Normalt är detta utrymme ventilerat med. Den får vara kall, vilket gör att fukten samlas och kondenserar.

Avfuktare och armerad marktäckning skyddar både påverkade och utsatta krypgrunder från problem. Många nybyggda såväl som äldre hus drabbas av skador på grund av fukt. I femte delen av Villa Aktuellts artikelserie berättar vi hur man . Läs hur problemet lätt åtgärdas med rätt ventilation och avfuktning. Dock skiljer sig dagens krypgrund på några punkter väsentligt från den gamla.

Fuktstpärrteknik hjälper dig fuktskydda och isolera din krypgrund.

Vi kan också hjälpa dig om du har en äldre torpargrund. Konstruktionen krypgrund drabbas ofta av fukt. Vi reder ut varför och hur man avfuktar en krypgrund på bästa sätt. Ju varmare luften är, desto mer fukt kan den bära! Mer än varannan krypgrund får någon gång problem med fuktskador, röta och mögel.

Enklaste sättet att undvika fuktproblem är att ha en låg luftfuktighet. Vi på Svenska Fukt kan ordna detta på tre enkla steg. Avfuktare för krypgrund och vind framtagna för att skydda huset från faror som fukt , lukt, mögel.

Avdunstningen av fukt från marken begränsas genom att en heltäckande mm tjock . Eftersom jag får rätt mycket frågor om detta tänkte jag att jag . Ring oss och boka ett kostnadsfritt besök där vi kontrollerar Din . Att avfukta grunden hjälper inte allti eftersom . Precis som ett kallt glas vatten blir fuktigt. Vi samarbetar med Trygghetsvakten och kommer gärna ut och besiktigar din krypgrund kostnadsfritt samt erbjuder ett eventuellt åtgärdspaket. Har du upptäckt att din krypgrund är angripen av fukt ? Acetec erbjuder användarvänliga och effektiva avfuktare som hjälper dig att lösa problemet. Fukt – och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare.

Vet du hur statusen är på din krypgrund ? Sveriges småhus som har en krypgrund drabbas av fukt och mögelskador.

Enligt besiktningen från Anticimex var det lätt förhöjda värden fukt under grunden, men . De flesta krypgrunder och torpargrunder löper tyvärr risk för fuktproblem och mögelskador.