Lättbetong radon

Blå lättbetong (blåbetong) avger däremot mer radon än andra . Av byggnadsmaterialen är det endast lättbetong tillverkad av alunskiffer som kan avge så mycket radon att halten inomhus kan bli förhöjd. Huset hade både markradon och radon från blå lättbetong. Spelar ingen roll hur liten risk det är vill inte låta mina barn ens . Det finns två sätt att ta bort radon som kom- mer från. Alunskifferbaserad lättbetong (blåbetong) orsakar. Till exempel tegel, betong och lättbetong.

Den var tidigare ett byggnadsmaterial . De flesta känner till att blåbetong (blå lättbetong ) avger radon. Vet inte om frågan hamnar rätt här nu, men ger det ett försök. Vi har budat på ett hus som vi vill. Sollentuna kommuns arbete med radon – ett exempel.

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong , tegel, lättbetong ) innehåller radium och avger därför radon. Mest utsatta är hus som är byggda med blå lättbetong eller hus som byggts på . Undantag är alunskifferbaserad lättbetong , så kallad blåbetong som . Ett PM om radon och lungcancerrisk. Byggnadsmaterial som är baserade på sten t. Det enda sättet att ta reda på om det finns radon är . Blåbetong avger gammastrålning och radon. Det är viktigt att du mäter radon. Desvärre avger lättbetongen radon till inomhusluften.

Radon varken luktar, syns eller känns. För övriga delar av Helsingborg finns inte samma entydiga bild utan här blandas radon från blåbetong med olika tillskott från marken vilket gör att man inte kan . Information från Miljöförvaltningen. Den blågrå lättbetongen , så kallad blåbetong, avger mer radon än andra . En annan radonkälla är blå lättbetong som användes vid många .