Ledningskollen kontakt

Om man vill ha kontakt med Ledningskollen. En kostnadsfri tjänst som minskar antalet grävskador och förenklar samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Det gör du genom att beställa en ledningsanvisning hos ledningskollen.

Vi skapar en webbtjänst där den som ska gräva får kontakt med de som har ledningar – En fråga når alla som berörs av arbetet. Systemet hanterar din förfrågan om ledningsanvisning till alla som är . Hitta telefonnummer, öppetider och betyg för Ledningskollen.

När du planerar att göra ett gräv- eller schaktningsarbete behöver du veta var våra kablar finns. Det innebär att när du använder . Den som ska gräva får då kontakt med de bolag som har utrustning. En kontakt når alla ledningsägare som är anslutna till ledningskollen. Undvik avgrävningar och förenkla planering och samordning genom att skapa ett.

Kabelvisning begär du via Ledningskollen. Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda till exempel för att få reda på var. Därefter sker kontakt med de berörda ledningsägarna för ledningsanvisning.

När du ska gräva rekommenderar vi att du använder tjänsten Ledningskollen.

Beställ information om ledningars placering på ledningskollen. InCheck är skräddarsytt för att användas tillsammans med Ledningskollen. Får du inte den information du behöver från Ledningskollen. Kontakt : Pernilla Norberg, markförvaltare, tel. Om du äger nedgrävda ledningar inom Strängnäs kommun vill vi att ni registrerar detta på Ledningskollen.

Registrera dig gratis hos Ledningskollen. Då skickas din förfrågan till alla ledningsägare som är . Härifrån samordnar vi också vårt fältarbete och utreder eventuella skador. Verksamheten är fullt integrerad med Ledningskollen.

Använd dig av den kostnadsfria webbtjänsten ledningskollen. Då behöver du veta var både våra och andras kablar finns på den tomt där grävarbetet ska göras. Vid begäran om ledningsanvisning via Ledningskollen. Att verksamhetsutvecklarna har nära kontakt med systemutvecklarna ger . Jordbruksverket ansvarar för informationen på sidan och tar gärna . Begär alltid utsättning innan du påbörjar arbetet.

Du kan läsa mer om ledningskollen längre ner.