Luftspalt takfot

Har mm luftspalt bakom panelen och 45mm luftspalt under yttertaket. Cachad Den ska sluta minst 1mm över isoleringens översida och vara vinklad så att luftningen styrs förbi isoleringen och upp utefter yttertakets undersida. Anslutning mot vindsbjälklag och inklädd takfot.

Färdiga skivprodukter för att säkerställa luftspalt vid takfot finns också att tillgå. Vindavledare av wellpapp att använda som vindskydd vid ventilerad takfot. EPS som bildar mm luftspalt.

Ventilation på vinden – Ingen luftspalt vid takfoten. Antalet skador på kalla ventilerade vindar har ökat. Problemen uppstår vid kraftig ventilation av uteluft, . Det är lätt hänt att luftspalten vid takfoten täpps till när man tilläggsisolerar vinden , särskilt vid snedtak. Se till att luftspalten mellan yttertak och isoleringsskikt är . Detta kan bli alltför tätt för att inte montera luftspalt.

Fukt som tar sig upp till vindsutrymmet ska ventileras bort. Det första vi ska göra är att konstruera en luftspalt som går längs råsponten upp på vinden. Nya rapporter visar att av alla svenska kallvindar har .

Det är vår uppfattning att skivan, rätt montera har goda förutsättningar att sitta på plats och bilda luftspalt. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Nu är det dags att ordna luftspalten nere vid takfoten. För detta finns färdig kartong att köpa – bara att vika och lirka på plats. Det är säkert många som blir förvånade över vår slutsats att den traditionella luftspalten som finns vid takfoten inte bör utföras.

Det bästa är att ventilera utefter takfoten , där bör du ha en luftspringa som är minst. Byggtekniska lösningar för takfot och. Putsvägg på träregelstomme med luftspalt. Säkrar takfot och väggsektioner mot brandspridning. Viktiga områden att säkra är luftad takfot och takbeläggning.

Våderna fästs parallellt med takfoten med en överlappning enligt markering på. Används som vindskydd vid ventilerad takfot. Luftspalt mellan underliggande isolering och underlagstaket är ej nödvändigt. För att säkerställa ventilationen utmed takfoten och vindsutrymmet monteras. Montera så att det blir en luftspalt på minst mm mellan vindavledare och . Det bör finnas en luftspringa utmed takfoten.

Brandspridning via takfot upp på vinden kan innebära att branden tar. FB Hålrumsventil (FBH) från Securo. Då kan en brand lätt spridas upp på vinden via fönster, fasad eller mellan .