Makadam 811

Våra lastmaskiner är utrustade med våg, du betalar endast för . Nu undrar jag dock lite, räcker det för mig att . Makadam är material med en nedre och övre gräns. Stolektsintervallet och bristen på finmaterial ger en dränerande effekt med mindre . Används till grusparkeringar, gårds-planer mm. Underlag till gångplattor, marksten mm.

Perfekt som bakfyllnadsmaterial vid murbyggnation för bra dränering. Det finns också möjlighet att få tvättad makadam. Skillnaden mellan makadam och singel är kort sagt att singel inte är krossat. Bergkross och makadam samt tvättade produkter.

Sammansatta produkter, till exempel 2-och 4-1 tar vi fram efter behov. Har samma användnings-områden som 4- samt till mindre dränering. Dessutom lagerför vi alla typer av makadam och väggrus.

Rekommenderas som överyta på garageplaner eller som gårdssingel.

Alternativ till singel, asfalt. Halkbekämpning och infiltrationer. Går även att användas till gårdsplaner och grusgångar m. Föredrar du en asfalterad slutyta kan du hyra in ett företag som både justerar ytan och lägger . Kvartsitmakadam 8-(kyrkogårdssingel vitgrå).

Ett krossat bergmaterial där större. Gårdsplan, stensättning, jordförbättring. Förutom makadam får vi även fram . Kornstorleksfördelning-siktning. Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta. Gäller: grus, makadam , bärlager, stenmjöl, jor singel, sjösten och övrig grus . Prisuppgift lämnas på nedanstående (utvärderas ej).

Flertalet av våra makadam fraktioner är CE certifierade. Här ser du en del av vårat sortiment. Grov makadam som fungerar utmärkt till dräneringar och stenkistor.

Mörk dekorsten med fraktion 8-mm.