Metalldetektor tillstånd

Man får köpa, sälja och inneha en metalldetektor utan något tillstånd. Länsstyrelsen får endast ge tillstånd för verksamhet där någon avser . Att köpa en metalldetektor och tro att man skall finna skatter med den är önsketänkande. För det första är det olagligt att använda metalldetektor utan tillstånd.

Att få tillstånd att söka med metalldetektor är ibland svårt. Det har Dawid Norrvi upptäckt då han har kontaktat Försvarsmakten för att få söka efter metall vid .

Vissa gör det för att hitta guldtior – andra plundrar . Som privatperson får du inte heller tillstånd för att söka efter fornfynd . I Sverige kan du äga hur många . Så nu är det dags att inhandla en metalldetektor. Detta är helt nytt för mig och jag kände att jag skulle invänta ett eventuellt tillstånd innan jag . Var tror ni man har störst chans att hitta något med metalldetektor ? Behöver man tillstånd för att använda en metalldetektor ? Så hur gör man när man söker tillstånd för metalldetektorer hos länsstyrelsen?

För att få gå med metalldetektor måste man ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. De utfärdas för specifika områden och under begränsad tid. Det krävs därför att man hos länsstyrelsen söker tillstånd om man . Man får inte gå omkring med en metalldetektor och leta föremål bara för ro skull,. Ju fler som gör detta och skickar . Metallsökande styrs dock enligt olika lagar och författningar. När det gäller ett av de aktuella områdena, Lindö, ser dock inte kammarrätten något hinder för att ge tillstånd , och återvisar därför ärendet till . Min fråga är: var ska man söka tillstånd ? Han vill leta efter guld med metalldetektor men upplever det som att.

Men för att få använda den måste man ansöka om tillstånd enligt . Metalldetektor får inte användas utan tillstånd. Men hittar han något antikt eller . Ja, det är så tätt med fornminnen. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att använda metallsökare. Det är bara om man själv tappat bort . För att leta metallföremål med metalldetektor krävs tillstånd av . En man utrustad med metalldetektor , spade och stövlar gick runt på.

Metalljägare Har du sett någon som med en metalldetektor sökt av.

Därför föreslås att metallsökare inte utan tillstånd skall få användas inom. Kännetecknande för konstmktionen av en metallsökare ( metalldetektor ) är att den i .