Montera fotplåt

Montering av rännkrok och fotplåt. Innan fotplåten monteras sätts rännkrokar på plats enligt montageanvisning . Här får du tips om vad fotplåt är och vad den har för funktion för taket och. När du monterar fotplåten är det klokt att också montera en fågellist som förhindrar att.

Var idag och köpte fotplåt till min altan.

Som jag har förstått så ska man först montera vindskiva sen fäste till hängrännan och sedan fotplåt. Rapportera en annan bild Rapportera den stötande bilden. Vid montering av fantompannor är fotplåten nödvändig som startplåt närmast . Denna monteringsanvisning avser produkter som monteras på. Remsan förhindrar att råsponten skadas av indrivande vatten eller kondens från. På underlagspappen monteras fotplåten med en.

Läs monteringsanvisning för just din plåt hur det ska läktas. En fotplåt sätter man längst ner på råsponten vid takfoten.

Fotplåten monterar du på nedersta regeln vid tak- foten. Det är viktigt att du före monteringen lagrar plåten torrt och väl ventilerat så att det inte tränger in fukt mellan. Innan du lägger nytt tak på ett äldre hus är det viktigt att du först gör en bedömning av . Lägg först en remsa underlagspapp längst ner på taket. Om dörr och karm står upp innan monteringen , måste dörrbladet lyftas när dörren skall.

Tänk på att planera för montering av fotplåt. Täcker nederdelen av taket ner mot. Kom ihåg att montera hängrännan först. Eventuella problem undvikes genom att montera. Detta behöver du för att montera en ytterdörr:.

Plannja Tren Plannja Modern och Plannja Pannplåt. Denna måste då monteras helt rakt och vinkelrätt mot takfallet. Alternativt kan riktlina användas.

Avvikelser upp till 30mm kan justeras med hjälp av vindskivor. Börja med att noga läsa igenom hela denna monteringsanvisning så du har klart för dej hur alla moment. Fotplåt monteras sedan på den nedersta bärläkten.

Mellan fotplåt och rote läggs en pappremsa min 1bredd så att denna täcker hela fotplåten. Vid takfoten spikas en fotplåt. Se till att fotplåten täcks av den nedersta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.