Pefc certifierade företag

Klicka här för att komma till den internationella databasen över certifierade företag och logolicensinnehavare. Varför bör vi certifiera skogsbruket? Företag som ombesörjer skogsbrukscertifiering enligt PEFC.

På företagens infosidor visas vilka certifikat ett företag har, om det är ackrediterat och vilket företag som . PEFC – kraven gäller hela produktionskedjan, från den certifierade markägaren,.

Vi är certifierade enligt PEFC (Promoting Sustainable Forest Management). Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. CoC är en förkortning av Chain of Custody. Här kan du söka bland och ta fram listor över de företag vars ledningssystem vi har certifierat.

För att vi ska kunna sälja certifierad råvara till interna och externa kunder har vi. Certifieringen hjälper därmed konsumenter och företag att göra ansvarsfulla köp av. Dessa som står för mer än 2miljoner hektar certifierade skogar som producerar.

PEFC certifiering är ett sätt att visa företagets engagemang för hållbar . Som certifierat företag kommer du regelbundet att kontrolleras av din certifierare. Av dem är en tredjedel, omkring 3miljoner hektar, certifierade enligt PEFC. Ett företag som tillverkar produkter får licens att använda PEFCs logotyp och . De utför även revisioner av certifierade organisationer och företag.

Nyttan av att vara certifierad. Att certifiera sitt skogbruk eller entre- prenörsföretag är helt frivilligt och har många fördelar. PEFC – certifierad och använda logotypen på sina produkter kan. Förutom att certifieringen verkar för ett . I Sverige är miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC.

Större företag och markägare väljer ofta direktcertifiering. Intertek och SCS årligen kontrollerar . FSC efter att föreningen under många år dokumenterat hur FSC- certifierade markägare . Skog AB, även kallat EC Skog, är ett av de företag som genomför certifieringar av . Jag har själv via mitt företag pefc cert via ec-skog och det ger mig inga . Svenska PEFC är en ekonomisk förening med medlemmar, fördelade.

PEFC -certifieringen bygger på standarder och det är frivilligt att delta.