Pefc certifiering skog

UNCATEGORIZED – PEFC :s fototävling är nu avgjord! Entreprenörscertifiering utförs antingen som direktcertifiering av större skogsentreprenörer eller som gruppcertifiering av mindre entreprenörer genom en . Svenska PEFC ställer krav på certifierade skogsägare att de eventuella skogsentreprenörer som de anlitar ska vara PEFC – certifierade. Varför bör vi certifiera skogsbruket? För att bli certifierad enligt PEFC skall en skogsägare låta upprätta en s.

Med den Gröna Skogsbruksplanen förbinder sig skogsägaren. För att ett papper ska kunna PEFC-certifieras krävs att det tillverkas av massa från PEFC – certifierad skog. Certifieringssystemen gör att skogsprodukters ursprung kan spåras och visar att. Det krävs också att tillverkaren av papperet har PEFC.

Kontakta din VIDA inköpare för mer information om FSC och PEFC certifiering. Vi har även valt att certifiera oss när det gäller spårbarhet på våra . Nyttan av att vara certifierad. Att certifiera sitt skogbruk eller entre- prenörsföretag är helt frivilligt och har många fördelar.

Förutom att certifieringen verkar för ett . Omkring tio procent av världens skogar är certifierade. Av dem är en tredjedel, omkring 3miljoner hektar, certifierade enligt PEFC. Anslut dig till skogsentreprenörernas eget certifieringsparaply. Norra Skogsägarna har även valt att premiera . Klicka här för att starta processen . PEFC – och SFI- certifierad skog misslyckas med att skydda skogen. Det visar en ny rapport som Greenpeace har tagit fram tillsammans med . PEFC-standarder utvecklas för de enskilda ländernas specifika förhållanden.

Metsäliittos ägarmedlemmar kan certifiera sina skogar gratis via andelslaget. Alla kan teckna avtal om Ansvarsfullt skogsbruk med Mellanskog och därmed bli certifierade enligt PEFC. Svensk PEFC skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull . I Sverige är miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC.

Företag som ombesörjer skogsbrukscertifiering enligt PEFC. Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet är certifierad enligt Svensk PEFC. Vi anordnar flera av kurserna Du kan behöva för att .

FSC och PEFC ger också möjlighet för företag att certifiera skogsprodukter genom så kallad spårbarhetscertifiering (på engelska Chain of Custody). Vår PEFC – certifiering innebär att vi garanterar att våra tjänster utförs enligt Svenska PEFC ? Hushållningssällskapets skogrådgivare har nyligen blivit certifierade och mottagit sitt PEFC – certifikat av det ackrediterade certifieringsbolaget. PEFC är en fristående förening som verkar för ett . Visar ditt ansvar för miljön och en hållbar framtid.

Det svenska PEFC -systemet ska vara ett skogscertifieringssystem som fungerar för såväl större skogsbolag som för det småskaliga skogsbruket.

Leave a Reply

Your email address will not be published.