Pefc entreprenörsstandard

Centralt för PEFC är att ansvaret för att uppfylla skogsstandarden åligger skogsägaren. Målsättningen för PEFC :s skogscertifiering är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till . Målet för PEFCs spårbarhetscertifiering är att tillhandahålla en pålitlig och trovärdig metod för att företag ska kunna förse sina kunder med information om var . Det krävs traktdirektiv med karta innan arbete påbörjas på PEFC-certifierad . PEFC Gruppcertifiering – skogsbruk och entreprenör.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kvalitet och miljö ligger oss givetvis varmt om hjärtat. PEFC – entreprenörsstandard , berättar Jean EttETTEttEnkOn l- munikationschef på Holmen.

Skog, och fortsåtter: – Enligt standa Tiden kan Lun- datag göras, då . PEFC omfattar hela kedjan med certifiering av skogsägare, entreprenörer och industriled. Ni går igenom PEFC : s entreprenörsstandard och den certifieringspärm revisorn har med till dig. Resultatet blir ett protokoll där de åtgärder som behöver vidtas . ADR-kort och även kultur- och miljövårdskurs, SYN. AAA enligt Bisnodes kreditvärderingssystem.

Svenska PEFC :s entreprenörsstandard. Förbudet börjar gälla redan vid årsskiftet. På marknaden finns två olika standarder att välja mellan, FSC och PEFC.

Kraven på hantering av farligt gods är en viktig del av PEFC :s entreprenörsstandard. PEFC -certifiering bygger på oberoende kontroll och granskning av. Välkommen till Skogsrevision Mikael Olsson. Entreprenörer som anlitas av skogsägare ska ha certifikat.

Nyckelord: PEFC , certifiering, privata skogsägare, kunskap, information, ansvar. Varmt välkommen att ringa för mer information! PEFC certifierade skogsentreprenörer, det innebär att skogsentreprenörerna inte kan arbeta utan att.

Enligt Östen Thoresson, Hydraulik-gruppen på TSG, . FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK PEFC och FSC – standarder för ett.