Pefc fsc

PEFC och FSC – standarder för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk. Denna skrift syftar till att belysa likheter och skillnader mellan PEFC. UNCATEGORIZED – PEFC :s fototävling är nu avgjord!

So what are the differences between each and what are the implications of . Medför det några extrakostnader?

Behöver man anlita ett certifieringorgan eller kan de entreprenörer . Sök på nätet med sökord som FSC , PEFC och skog så kan du hitta många . Har certifieringen fått några konsekvenser för . Swedoor är miljöcertifierade av FSC och PEFC. Vi arbetar för ett hållbart skogsbruk. FSC är en ideell internationell oberoende medlemsorganisation som erbjuder ett system för frivillig certifiering . PEFC and FSC have agreed to jointly collect and publish data on.

Arbetet gjordes med avseende på tre grupper:.

Programme for the Endorsement of. Funderar ni på miljöcertifiering av skogsprodukter? Forest Certification ( PEFC ) and the Forest.

På marknaden finns två olika standarder att välja mellan, FSC och PEFC. A blog post explaining what is the difference between FSC and PEFC timber. Vi skall främja att köpa produkter från våra leverantörer vars produkter är certifierad enligt PEFC eller FSC. Att våra produkter har granskats på ett systematiskt . Lowest possible environmental impact. Both are widely recognised global schemes for assessing . Our FSC or PEFC certified label products give your customers assurance and support their sustainability targets.

FSC has been setting the trend for particularly PEFC to follow. SAI Global offers registration to Forestry Management Standards and Chain of Custody and Labeling, including FSC , SFI, PEFC and others. Miljö- och klimatskydd har länge varit av stor betydelse för oss. Certifiering – ett bevis för vår omvärld att skogen på din fastighet brukas uthålligt. Kontakta din VIDA inköpare för mer information om FSC och PEFC certifiering.

Protecting the environment and the climate has long been our concern. Sverige är ett skogsland där skogen, skogsbruket och skogsindustrin har en stor betydelse.

WWF assessed both FSC and PEFC. Approximately of the raw material used in manufacturing is wood fibre, . What does PEFC or FSC certification mean when applied to timber products.

Leave a Reply

Your email address will not be published.