Plattform för sotning

Vi skräddarsyr lösningar efter dina . Har du fått påbackning av sotare …vi hjälpa dig gärna! Nockräcke längs hela taknocken. Skyddsräcken runt ytor som av misstag kan komma att beträdas och inte bär personlast.

Plattform för skorsten eller skorstenshuv kan krävas om skorstenen är för hög där sotning skall ske. När det gäller plattformar , eller bryggor, monterade bredvid skorstenen var meningarna lite delade bland de sotare som besvarade enkäten.

Men där finns inget att stå på och jag är rädd att sotaren kommer med. Sotare – föreläggande av för hög skorsten med. Cachad Isola Skorstensplattform är en typgodkänd speciell plattform för montering på höga.

Så hjälp oss att hålla sotaren säker, och din skorsten sotad. Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i . Plattformen är inställbar för olika taklutningar och skorstenshöjder.

Till skorstensplattformarna använder vi våra standardbryggor och räcke för takbrygga.

Vid montage av Weland skorstens. Nu säger sotaren att vi måste bygga en plattform runt den eller kapa skorstenens höjd om de ska sota. Jag hittar inga sådana regler nånstans . Vi sotare har visserligen valt taken som vår arbetsplats, men vi är inga. Mellan plattformen och luckan: Fast eller fällbar stege, nivå- skillnad 5-m. Företaget hävdar att det är lag på att fastigheten måste ha en fast monterad stege på taket samt en stege på själva skorstenen med plattform.

Då vet du som kund att riskerna för fall är förebyggda så gott det går och att sotaren eller en annan besiktningsman inte lämnar anmärkningar . Det innebär att det finns stor risk att sotaren måste komma någon gång när det är snö på taket och då vill sotaren ha en plattform att stå på. Sotning är exempel på arbete som inte omfattas av sanktionsavgifter när det inte. Hur ofta kommer sotaren för att sota en kamin? Man kan också be- ställa en extra sotlucka för sotning nerifrån. KOMPLETTERING MED STEGE ELLER PLATTFORM.

Vid rund skorsten ovan yttertak kan en skor- stenslängd med sot- och . Upplev lugnet, spana på fåglar eller ha en mysig familjedag med spännade utställning och tillgång till grillplats. Durken används som gångbana på tak samt som plattform för sotare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.