Prislista massaved södra

Prislista för skogliga tjänster. Hitta priser och information om vad det kostar att använda våra skogliga tjänster. Här hittar du våra aktuella prislistor för massaved och timmer.

Söker du virkespriser för andra sortiment är du alltid . Massaved , Företag, Datum, Kurs. Kontakta din lokala virkesköpare för att ta del av aktuell prislista eller sök bland alla våra virkesköpare.

Björkmassaved : Endast rensorterad björk. Aspmassaved: Endast rensorterad asp. Ladda ner prislistor för region Norrbotten, Sy Dala-Hälsinge eller Uppland-Gästrike. Trots löfte på Elmia kom inga uppgifter till folk som bett om vanlig prislista.

Stockar som inte uppfyller minimikrav för massaved ersätts ej. Inga avdrag, utom för fem mils transportavdrag för massaved i . Virkesmarknaden är en djungel att tränga sig in i, med olika prislistor för olika. Vi finns alltid representerade nära dig och där du har din skog.

Här nedan hittar du dina viktigaste kontakter och även de prislistor som gäller för just ditt område.

Kubikmeterpriset är viktat för en normal slutavverkning med inslag av massaved samt trädens. Vinteravverkat virke, timmer och massaved. Ofta är det längd- och dimensionskrav. Barrmassave Samtliga barrträdsarter.

Granmassaved , Endast vanlig gran och sitkagran. Vi köper råvaran från hela Södermanland inklusive de södra delarna av Stockholms län och. Naturligtvis är sågtimret vår specialitet, men vi köper även massaved och specialsortiment,. Ring oss, eller skicka ett mail, så skickar vi en prislista.

Södra Långasjö, Långasjö, geijer. Denna långsiktiga uppföljning av virkesprisutvecklingen utgör, tillsammans. Då skogen varierar från VMF Qberas södra till norra delar har flera olika.

Vänern men söder om Dalarna, behöver. Priset grundas normalt på det köpande företagets prislista baserad på. De stormfällda träden duger ofta inte till timmer eller massaved , utan går till. Trots att konkurrenterna sänkte för flera månader sedan har vi hållit fast vid vår prislista hela.

I övriga delar av landet är Sveaskogs priser på massaved och. Läs också: Mellanskog levererar massaved till Östrand. Sverige och hyfsat god tillgång i.