Prislista massaved sydved

Cachad När du levererar till Södra får du både ett marknadsmässigt pris för ditt virke enligt våra gällande prislistor och insatser som ger dig en extra. Sydved : köper virke av skogsägare. Här kan du ladda ner ett urval av våra prislistor.

Trots löfte på Elmia kom inga uppgifter till folk som bett om vanlig prislista. Taggar: ATA, Holmen, Matrisfub, SCA, SDC, STORA, SYDVED , Södra, Tidningen.

Har dock ej deras aktuella prislistor. Maximidimensioner: Längd dm och diameter cm. En titt på konkurrenten Södras prislista visar att skogsägarföreningen betalar.

AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MASSAVED TILL SÖDRAS. AV GRANMASSAVED FÖR SYDVED VID STOCKARYDSTERMINALEN . Men den skogsägare som har möjlighet att också sortera ut . Här är en förteckning över skogsbränsleköpare med öppna prislistor.

Gemensamma listor för massaved och bränsleve varav ett urval ligger på webbplatsen. I enlighet med tidigare beslut tog VMR fram en relativprislista baserad på höstens prislistor. Virkespriser för sågtimmer och massaved. Där regleras priser för timmer, massaved , bränsleve kubb och flis.

Skillnaden mellan prislista och faktiskt pris har varit. Enkla och tydliga prislistor med jämförpriser kan vara att föredra. Betydande prisskillnader mellan sågtimmer och massaved bör vara effektivt för att påverka. När det gäller massavedspriserna är det lättare att jämföra konkurrenterna än på.

Jag har pratat med några virkes köpare (typ sydved och liknande) och . Bilaga: Rådgivningskvitto Skogsstyrelsen, prislista timmer och kartskíss. Södra Skogsägarnas prislista för timmer och massaved. I övriga delar av landet är Sveaskogs priser på massaved och.

Med virke avses enligt forskrift om skogsfond o. Massaved till industri eller terminal A. Mätorder – vägning Köpare- kontrakt Prislista Virkeshandlaren . Vår prislista ligger till grund och vi budar sällan på rotposter eller ger volympriser.

Vi köper även ditt virke, timmer, massaved , specialsortiment och. Skotaren tar hand om timmer och massaved och lägger det vid bilväg. Dessutom ger alltid lågt virke mer massaved , lägre kvalitet och mer krök i.

Leave a Reply

Your email address will not be published.