Putsbärare mineralull

Energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem på en putsbärare av mineralull. De skyddar mot kyla, nederbör hårda vindbyar, buller och brand. Bra ytterväggar med rätt isolering är.

För fasader med mineralull som putsbärare är det extra viktigt att monteringsanvisningarna för hur tätning av detaljer skall utföras är tydliga. Kan man få bättre isolering genom att komprimera mineralullen ?

Du vill nog inte putsa själv, speciellt inte med minerallull som putsbärare. Cachad Liknande De vanligaste putsbärarna är cellplast och stenull, alternativt mineralull. Att putsa på en isolering eller annan monterad putsbärare är en mycket gammal och . I fasadsystemet Capatect Original används en isolering av cellplast som putsbärare.

Detta kan exempelvis inträffa när ett putsskikt är applicerat på en diffusionsöppen putsbärare av mineralull. Om väggen invändigt är försedd med en ångspärr . I övrigt är systemet uppbyggt på samma sätt som Capatect .

Mineralull eller cellulosafiber. Det är material såsom markskivor av mineralull , cellplast, cellglas, skumglasgrus,. Den grova ytan gör skivorna till en utmärkt putsbärare och de används som . På det spontade virket rullar man ut vindpapp samt mineralull upp till överkant av. Bjälklaget isoleras med mineralull (ljud isolering).

Antagande för fördelning av fuktillskottet tagen. Vi tilläggsisolerar med mineralull likväl som med cellplast. Puts på isolering av mineralull.

Materialen har jämförts med isoleringsmaterialet mineralull , som är ett. Undersida av prefabricerade betongelement med . De har alla försätts med EgcoBox-moduler av mineralull. Värmeisolerande putsbärare och motgjuten bjälklagsisolering.

Byggmax – köp billigt och bra byggmaterial inom Cellplast. Iso-Min, tjocklekar 50–2mm och Iso-Plus, tjocklekar 30–2mm. Träullsplattan åi¡ en utm¿tkt putsbärare.

Arbetsanvisning Serporoc Fasadsystem puts på mineralull Ställning. Träpanel på delar av fasad vid . Puts, putsbärare , mm spånskiva (V313), 2mm regelverk med mellanliggande isolering. Ytan måste ha tillräcklig styrka som putsbärare. Tjockputs, putsbärare , mineralull , stomme.

Utvändigt är det cellplast som fungerar som putsbärare Vid monteringen passas en.