Stopp i stuprör

Problemet är att det nu är stopp. Varje höst bör man rengöra husets hängrännor, för att undvika att löv och annat skräp orsakar stopp och översvämning. Hängrännor och stuprör har en avgörande uppgift- att se till att regnvatten.

Moderna hängrännor och stuprör sägs vara underhållsfria oavsett om de är av plast eller. Vi funderar på att försöka rensa ur och sätta silar på stuprören istället för att dra ut dränering till stenkistor som vi .

Dessutom är den enkel att montera – vi visar dig. Stuprören går ner under marken där ett rörsystem leder vattnet till en. Egentligen är det inte helt stopp , för till slut rinner vattnet sakta, sakta . När såg du över dina hängrännor och stuprör senast? Om det är mycket mossa, kvistar och löv på taket bör detta självfallet avlägsnas först innan hängränna och stuprör rengöres.

Vi hjälper dig förstå hur ett vattenavrinningssystem fungerar och vilka delar som du. Tänk på att igensatta stuprör kan ge omfattande och dyra skador på .

Och mycket riktigt, när vi vände oss om och tittade upp kunde vi se en stor mörk . Renstratten använder du för att hindra löv och kvistar från att orsaka stopp i. Skarvmuffen använder du för att förlänga stuprör som inte har den krympta delen. Håller takrännor och stuprör fria från löv och skräp. Om det blir stopp rinner vatten på fasaden och det finns risk att stuprören fryser sönder på vintern. Föreningen ansvarar för att hängrännorna töms på löv på . Våra stuprör har blivit utrustade med utkast för att undvika stopp orsakade av löv och liknande. Anslutningsmuffen är anpassad för att passa de flesta . Takrännor och stuprör bör rengöras regelbundet av löv och avfall så . Oavsett vilket du väljer – kontrollera att stuprör och hängrännor är hela.

Nu är det vår och dags att rensa hängrännor och stuprör. Det räcker om du gör det en gång per år eller om du märker att det är stopp. Flerfamiljshus, Kommuner och Industrier. För bostadsrättsföreningar, och privata.

Stuprör med mera kan kopplas till dagvattenledning eller ledas ut på marken minst. Rensa också den renstratt som finns längst ner på respektive stuprör !

Hus som har valmat tak bör alltid förses med två stuprör. Därefter monteras rännkrokar, hängrännor och stuprör.