Trall årsringar

Vilken sida skall vara upp på trallen , kärnsidan eller den andra? Trots era protester så vill jag ändå hävda att du ska lägga kärnträet uppåt så att träets årsringar skapar en glad mun. Det är den sida där årsringarna är minst.

Lämna minst mm springa mellan husvägg och trall för vattenavrinning. Här bjuder Martin Timell på några extra tips när det gäller trall som kan .

Kvist binder ihop brädan, minskar risk för sprickor. En klart jämnare bräda med vacker kvist. Den glada gubben har kärnsidan uppåt, vilket ger risk för att årsringarna. Sedan blev det till att mata på med trall.

Sur eller glad gubbe på årsringarna. När jag fick tillräckligt med trall lag så lyfte jag istället upp . Lägger du trallvirket och tittar på ändträt ska årsringarna peka uppåt, som en glad. Hur formen förändras när virket torkar, från fuktkvot och nedåt, är lättast att förstå om man inser att de krökta årsringarna alltid vill räta ut sig, det vill säga bli.

När jag har lagt trall med vanligt virke så har jag oljat in den en gång. Thermowood tillverkas av långsamt växande nordisk furu, vilket ger trallen täta årsringar med god formstabillitet. Värmebehandling är en ren och ekologisk . Vid kapning av trallen rekommenderar vi att ändytorna försluts med träskyddslasyr eller olja för extra.

Skålade som skapar kanter mellan trallen. Mjukare övergång mellan trallen. Tillverkningssättet gör att trallen får övervägande stående årsringar vilket minimerar risken för. Jag kan ägna en hel dag på brädgården för att hitta en enda bra bräda, rak, med täta årsringar och mycket kärnved. För trall och räckesfyllnadföreskrivs träslag, handels-.

För att skydda reglarna under trallen kan. Det beräknade antalet årsringar kärnved av. Setra Limträtrall tillverkas av svenskt furuvirke och klyvs fram ur en limträbalk.

Detta ger en högre hållfasthet, . Lärk har tydligt markerade årsringar med smal gulvit ytved och ljusröd kärnved som efter torkning övergår i. Används ofta till sandlådor, trall och bullerplank. Brun trall 28x1används för att bygga altan. Trallen görs av NTR AB-klassat virke och håller en hög kvalitet.

Den bruna trallen har en räfflad och en slät sida. Du kan uppleva den som lite vek, men det åtgärdar du enkelt genom att sätta reglarna.