Trampsten i gräsmattan

Vi har vackra och prisvärda trampstenar av olika sorters natursten som skapar blickfång i . Och gamla betongblock får nytt liv och går att återanvända. Skär bort grässvålen, om där finns någon, . Stilfulla trampstenar till trädgården. Betong är ett vackert och hållbart material för att utsmycka din trädgård.

Färgskiftningar och kvartsränder får förekomma. STENVARUHUSET Skiffer Kavala trampsten XXL Multicolor. Skapa en bra utemiljö och fina trädgårdsrum med marksten.

Natursten är vackert och tåligt – och näst intill underhållsfritt. Använd Steppingstone som trampsten eller för att göra slingrande gångar i . I den delen av gräsmattan där jag håller på att experimentera med att få bort mossa (se inlägg april) så tänker jag lägga en gångstig av sten. Om du har någon yta som inte gränsar mot till exempel gräsmattan så måste du låta denna få ”stöd”.

Du kan anlägga de vanligaste gångstigarna som korsar gräsmattan , exempelvis sträckan från terrassen till bärbuskarna.

Här har extra tjock oregelbunden . Låt trampstenarna forma en informell gångväg där gräsmattan spelar huvudrollen. Golvet är gräsmattan , planteringarna eller markbeläggningarna av olika slag. Har du ingen gräsmatta intill utan en plantering vinner du!

Taggar: Stegsten, Mörkgrå, Granit, trampstenar , steppingstone . Färdiga fossiler kan till exempel användas som trampstenar. De flesta trampstenar har vi gjort helt släta. De är väldigt lena att sätta fötterna på. Och det är fint att ha ett alternativ till det blöta gräset daggvåta . Trampstenar av granit leder fram till växthuset över gräsmattan. En större plantering delar av gräsmattan , varav delen närmast entrén får två nya frukträd och en . Ta bort gräsmattan runt stenen med en stickspade.

Lägg trampstenar , klipp en gräsgång eller täck med bark. Innan gräsmattan läggs på gödslas ytan upp. Vill man ha en yta man kan gå över blir det fint med trampsten som fälls in.

Perfekt stadig gjutform som du kan använda många, många gånger. Täckodling rakt på gräsmattan för att skapa ny odlingsbädd.

Jag kommer att lägga ut trampstenar när jag gör perennplanteringen, eller bräder .