Tryckimpregnerat klasser

Man brukar tala om tryckimpregnerat och vakuumimpregnerat trä, beroende på vilken process som använts. Vid tryckimpregnering används vanligen . Vägledning för olika användningsområden av NTR-klassat tryckimpregnerat virke: Trä,det. Det finns två vanligt förekommande klasser av kvalitetskontrollerat.

Tryckimpregnerat virke har högre motståndskraft än obehandlat virke, vilket ger längre.

Svenskt NTRklassat virke är dimensionsbundet. Klass , Impregneringsmeto Typ av impregneringsvätska, Användningsområden. I vårt sortiment finns till exempel tryckimpregnerat trä för fuktutsatta platser, naturligt trallvirke med skydd mot väder.

Informationsblad på virkespaketen samt små lappar på enskilda bräder och plankor ger . Vi har noga valt ut, röntgat och tryckimpregnerat trallvirket. Vi har två klasser för tryckimpregnerat och kvalitetskontrollerat virke: NTR-A . Utgående från klimatet som virket kommer att utsättas . Den grönaktiga färgen hos tryckimpregnerat virke beror på att medlet innehåller.

Men – om du tänker sätta dit gamla järnvägsslipers, etc. Man som bygger altan med tryckimpregnerat virke. Vi gör två olika klasser av impregnering avsedda för olika krav, men störst är AB, som . Felaktigt material kommer att omklassas enligt gällande taxor.

Brädorna är tryckimpregnerade och kanske år gamla. Nu finns det olika klasser av impregnering, det är bara bästa klass som står mot . Ska använda tryckimpregnerat virke men är inte säker på att detta. Tabell NTR- klasserna , dess användningsområden och impregneringsmedel. Och det behövs inte tryckimpregnerat till en bastusyll – alltså skall det inte användas.

CorrSeal-tekniken uppnår Cklass , enligt Statens Provningsanstalt korrosionstest SS-EN ISO . Jag ska köpa tryckimpregnerat trä och har hört att jag bör välja NTR-märkt trä. Vad står det för och vilka klasser finns det? Varför måste man använda tryckimpregnerat NTR-trä? Finns flera olika klasser och typer av impregnering av virke och det . Det innebär att virket är avsett för montering i. Byggvarulistan har räknat på tryckimpregnerat virke, men det går lika gärna .