Vad är ett passivhus

Vi ger en snabb introduktion till vad ett passivhus är. Ett passivhus är en byggnad med minimala värmeförluster, vilket innebär att det inte blir . De kallaste dagarna räcker det med . Vad kostar era passivhuscertifierade LSS-boenden? Med passivhus konstruktion gör du en insats för både miljön och din egen plånbok.

Emrahus är experter på energieffektiva hus. Det är på dessa antaganden som konceptet för passivhus baseras. När en arkitekt skapar ett passivhus kombinerar arkitekten modern och . Definitionen av ett passivhus varierar lite grann beroende på vem man frågar.

FEBY (Forum för energieffektiva byggnader) har sin definition och IGPH . Här kan du läsa om hur man bygger ett passivhus. Kan jag välja en frånluftsvärmepump? Det lönar sig att bygga energieffektivt.

Vad är då ett passivhus och vad krävs för att en byggnad ska. Ett hus med extremt låg energiförbrukning. Vi gillar arkitekturen och planlösningen samt att det är passivhus med låga energikostnader. En ny etapp energisnåla passivhus växer just nu fram i . En byggnad med så låga värmeförluster att värmen kan transporteras med hygienluftflödet . Och hur mycket energi sparar egentligen dessa miljövänliga nybyggen? Den köpta energin omfattar driftsel, . Passivhus , nollenergihus, plusenergihus.

I det svenska samhället finns inga tydliga ramar för vad ett lågenergihus exakt innebär. Nu bygger vi lägenheter inom bostadsområdet. Brandstationen Kävlingevägen som uppfyller kravet passivhusstandard.

Det finns vissa krav som måste uppfyllas. Och hur kan Du anpassa ditt hus efter passivhustekniken? Miljonprogramshuset Stacken blir ett passivhus med solcellsfasad.

Du får suverän komfort och bra prestanda. Ett lågenergihus ska förbruka få kilowattimmar och ha låg miljöpåverkan.

Det ställer höga krav på byggnaden, värmesystemet, . Ett tätt hus skyddar (tvärtemot vad en del tror) effektivt mot fuktskador, bland annat. När man pratar om ekohus kan det därför röra sig om ett flertal olika hustyper, allt från konventionella passivhus till ler- och halmbalshus eller . I ett passivhus får du lägre driftskostna tystare rum och ett behagligare inomhusklimat. Och så är det såklart bra för vår miljö också!