Virkespriser 2016

Vill du sälja virke till Sveaskog? Här kan du ta del av aktuella virkespriser. Du kan också kontakta din lokala virkesköpare. Få högsta möjliga ekonomiska avkastning från din skog. När du levererar till Södra får du både ett marknadsmässigt pris för ditt virke enligt våra gällande .

Virkespriserna varierar över tiden och mellan olika köpare. När efterfrågan är hög går det ofta att få. Ladda ner prislistor för region Norrbotten, Sy Dala-Hälsinge eller Uppland-Gästrike. Norrskog arbetar aktivt både med att . Klicka på någon av länkarna nedan för att öppna listorna som pdf.

Priserna föll med fem procent i . Massave Företag, Datum, Kurs.

Trots vikande virkespriser steg marknadsvärdet på skogsfastigheter under första. Leveransvirket prisräknas enligt våra prislistor. Kontakta oss för närmare information om ev. Fjolåret blev ett bra år för landets skogsägare.

Rådet från Mellanskog är dock att avverka när. Prisstatistik är ett viktigt verktyg för att kunna ta rätt beslut. LRF Konsult producerar fortlöpande prisstatistik om skogs- och lantbruksfastigheter. I vår monter kan du tävla om fina priser , och få veta mer om Ett enklare skogsägande.

Inte sen Koreakriget har virkespriserna varit så höga som nu, och priserna fortsätter stiga. Det är gott att vara skogsägare idag, säger Olav Store, viceordförande . Limträstock är Martinsons benämning på de timmerstockar som är speciellt lämpliga för lim träproduktion och därför kan betalas med ett högre pris. SCA höjer priserna på sågtimmer med mellan och 1kronor perkubikmeter från och med den april. Höjningen för massaved blir till10 . Skogsstyrelsens statistik över virkespriser (genomsnittliga leveranspriser).

Här finns också statistik för trädbränslen. Trä är den gröna tråden i verksamheten när skog blir till trävaror, hus, byggkomponenter och .

En låg ränta och höjda virkespriser har eldat på efterfrågan de senaste åren. I Sydsverige har virkespriserna stigit till nya rekordnivåer.