Ama koder

PDF Cachad Liknande för målnings- beskrivningar enl. Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMA , är en serie av referensböcker som ges ut av. AMA :s texter är ordnade enligt ett system av koder och rubriker vars . AMA består av koder , rubriker och texter kring arbetets utförande.

Målerisupport förenklar för dig som är beskrivare, målare eller ombud. Vi vet hur viktigt det är att snabbt kunna hitta de rätta lösningarna.

Hus AMA innehåller ytterligare föreskrifter samt begreppsförklaringar som berör målning. Mall för garantiskötsel ska användas och anpassas till befintligt . AMA är endast ett referensverk till beskrivningen. Varje färg- och behandlingstyp och underlag. Texten under respektive kod kan markeras . Målningsbehandlingar betecknas med en sju- eller åttasiffrig kod , ibland med bokstavskod. Sjusiffrig kod avser nymålning t. Dokumentet innehåller koder , rubriker och texter.

Mallarna följer AF AMA 1 AMA Anläggning och AMA El 12.

APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING. Sammanställning av koder för konstruktioner enligt VVS AMA med lämpliga produkter och utföranden. TK AMA , som är Trafikkontorets komplement till AMA anläggning och AMA. Text från TK AMA som finns under överordnad kod måste också skrivas in från . De nya AMA -mallar för måleriarbeten ansluter till AMA Hus och AMA AF 1 . Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA El med tillägg och ändringar enligt senaste AMA -nytt AMA EL.

Handböcker, monteringsanvisningar, filmer, godkännanden, AMA -texter och CAD-ritningar. VV AMA Väg : Vägverkets krav till Anläggnings AMA 98. Som komplement till RA Anläggning finns för vissa koder även råd- och anvisningstexter.

Generellt gäller AMA som minimikrav med BBV`s anvisningar som komplettering. Av fabrikat PCI, kulörer anges under aktuell kod och rubrik. Allmän Material- och Arbetsbeskrivning koder som man har inom byggnation vad hittar man förklaringar till dem? Möjliga tillbehör och ev tillhörande AMA – koder är markerade med blå text.

Kompletteringen med AMA – koder kan underlätta för upphandlare på de tekniska kontoren och förvaltningarna att använda våra kriterier. Schaktning ska utföras så att läggning och fogning kan utföras med gott resultat.