Asfalt på burk

Cachad Liknande Kall asfaltmassa som används för snabba, enkla och permanenta lagningar av asfaltskador. Asfaltmassan kan användas sommar- som vintertid. Laga potthål eller utjämna nivåskillnader på din parkering, uppfart eller enskilda väg med lagningsasfalt Instamak. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kallflytande asfaltlösning för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark. Potmix Asfaltlagare är asfaltmassa för lagning av asfaltbeläggningar och för asfaltering av mindre ytor.

Massan är sammansatt av bitumen och stenmaterial och ger en mycket stark yta som kan beträdas omgående. Jo, det är som Donald säger att man kan köpa kallasfalt på burk och trycka i. Laga asfalterad uppfart med återvänd asfalt ? Skillnader på kallasfalt och tips vid lagning? Den är lätt att arbeta med och lagningen blir lika stark som med. Jämför priser och läs recensioner på Byggmaterial. Vi hjälper dig att hitta rätt kallasfalt byggmaterial Byggmaterial och göra ett billigt . Kallasfalt för reparation av mindre hål och ojämnheter på vägar, parkeringar och trottoarer, mer ekonomiskt än vanlig varm asfalt.

Lagar hål av alla storlekar, stora som små.

Användningsområde, Inom- och utomhus. Beskrivning, Tål höga temperaturer. Svart asfaltlösning som innehåller SBS-modifierad bitumen, lösningsmedel och vätmedel. Mönstret som är inspirerat av olika kulturer slingrar sig runt både burk. Lösningsmedel: Lacknafta ( white spirit ). Utseende likt den gamla asfalten.

Kan användas både sommar som vinter. OS3Asfaltslagare är en mjuk specialbitumen produkt utan. Locket är tätslutande så burken passar bra för t. Asfalt , Kartåsens avfallsanläggning, Kontakta personal. Burk , aluminium, Pantsystem eller återvinningsstation, Metallförpackning. Shingel kan man lägga direkt på . Studenten närmar sig mer och mer och vi tänkte måla på lite asfalt vid.

I locket sitter en gummiring som gör att locket är tättslutande och förhindrar luft från att . I burk av glas med etikett: 5Asphaltfernissa. Asfalt består till största del av krossad sten. Avlägsnar snabbt tjära, lim, fett, vaxer, oljor, silikoner och smutsbeläggningar från lack och andra ytor.

Fläckar av asfalt och tjära löses upp och rinner av.