Attefallshus regler höjd

Den högsta höjden från mark till taknock får vara meter. Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler , BBR och Boverkets . Att uppföra eller bygga till ett attefallshus inom detaljplan kräver. Denna höjd beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock.

I BBR finns särskilda regler om bostadsutformning för små bostäder.

I övrigt gäller de här reglerna gäller för attefallshus : Får uppföras. Han berättar även att markförhållandena spelar en stor roll när det kommer till höjd. Byggsystem, kostnader och mer därtill. Attefallshus – kostnader och regler.

Våra artiklar uppdateras löpande med ny information. Vår guide för hur du ska tänka när du ska välja attefallshus. Reglerna för Friggeboden behålls.

Betongplatta, krypgrund eller plintgrund. Om du ska bygga ett komplementbostadshus ( attefallshus ) behöver du inte bygglov. Undantag från attefallsreglerna. Den totala byggnadsarean av alla attefallshus på tomten får inte vara större än 2m².

Definitionen av byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. B) Bor du nära järnvägsområde gäller särskilda regler , likaså vid strandskydd.

Totalhöjden , det vill säga måttet mellan marknivå och taknock, får max. Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden , det vill säga högsta nivån på. Du får bygga skärmtak över altan, balkong eller entré på attefallshus , både om det är ett. Taknockshöjden över markens medelnivå får inte överstiga meter och. Det är tillåtet att bygga upp till kvadratmeter stort ” attefallshus ” på sin tomt utan att.

De nya reglerna om bygglovsbefriade åtgärder gäller t. De föreslagna nya förenklade byggreglerna för småhusägare, där bland. Den utökade höjden från mark till taknock till fyra meter gör att man. Tänk på att det kan vara olika regler beroende på om fastigheten ligger inom .

Här kan du läsa om olika typer av byggprojekt. Om ditt byggprojekt inte finns nämnt här eller om du är osäker på var ditt projekt hör hemma kan du kontakta oss . Vad ett komplementbostadshus ( attefallshus ) och regelverket kring det kan du. Den sammanlagda byggnadsarean av alla så kallade attefallshus på tomten får inte. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga meter.

Då gäller Boverkets byggregler för bostäder, till exempel tillgänglighet och användbarhet. Höjden från mark till taknock är också ändrad från till meter.