Betongplatta på mark fukt

Då är det sannolikt att ditt golv är fuktskadat. Vi har köpt ett hus med platta på mark som visat sig innehålla fukt som har löst upp limmet till mattans som är limmad direkt ovanpå vilket gjort . Statistiken visar att dessa konstruktioner oftare än andra leder till problem med fukt och mögel. I synnerhet konstruktionen platta på mark vilken . Att hus grundlagda med betongplatta på mark ofta får fuktproblem med åtföljande mögel- och bakterieväxt är ett tämligen känt faktum.

I fjärde delen av Villa Aktuellts artikelserie berättar vi hur man åtgärdar fuktproblem med platta på mark.

Om du lägger en presenning på marken blir den alltid fuktig på undersidan. Precis på samma sätt fungerar det med en platta på mark -konstruktion. Utan underliggande isolering är risken stor att platta på mark för med sig fukt , mögel och lukt.

Problemet med platta på mark är dess markkontakt. Platta på mark kan utföras på flera olika sätt. Ur fuktsynpunkt blir konstruktionerna med underliggande respektive överliggande isolering helt olika. Grundläggning med platta på mark är vanlig och görs med en betongplatta på underliggande isolering.

Värmeisoleringen hindrar kapillär uppsugning av fukt.

Anlita alltid en fackman för att dränera om huset . Cachad Liknande Betongplatta på mark som saknar underliggande termisk isolering, är en känd riskkonstruktion avseende risk för fuktskador. Det är platta på mark , byggt -och ca 95. Anledningen är att betongplattan . Matta på fuktig betong kan ge hälsoproblem. Om betongplattan däremot är isolerad undertill kommer den att bli varmare och torrare. Den här konstruktionen har gett upphov till omfattande fuktskador med . Tillägg: Jag menar förstås att vi har platta på mark nu UTAN reglar i . Dessvärre gäller det även konstruktionen: betongplatta på mark och en stomme av träreglar som . I ett hus med oisolerad betongplatta kan den vara ett gissel.

Då får betongplattan samma fuktförhållande som underliggande mark , förklarar . Från 60-talet och fram till 80-talet byggdes ett stort antal hus med platta på mark. Med tiden visade det sig att en stor del av dessa hus drabbats av fuktproblem. Det vi har lärt oss av dessa skador är att bygga platta på mark med en underliggande . Tanken med denna lathund är att förenkla begreppen kring fukt , alkalisk fukt och alkalisk nedbrytning av.

Fukttillförsel från marken, långsam eller ingen uttorkning och.